Poetická Európa

Poetická Európa

Dvadsaťdeväť básnikov a poetiek, osemnásť prekladateľov a prekladateliek a pätnásť interpretov a interpretiek vás pozývajú na cestu za európskou poéziou. Počas troch týždňov navštívime každú členskú krajinu Európskej únie a prinesieme preklady, ktoré vznikli pre Rádio Devín. Objavujte spolu s nami súčasnú európsku poéziu – od pondelka 22. apríla do piatka 10. mája, vždy o 15.50 v Rádiu Devín.

Cyklus Poetická Európa vznikol pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Viac o ňom prezradila redaktorka a autorka projektu Eva Reiselová v rozhovore s Marekom Luptákom:

Cyklus Poetická Európa - Rozhovor s Evou Reiselovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Verše belgického básnika píšuceho po francúzsky, Wernera Lambersyho v podaní Ivana Šándora preložila Katarína Bednárová:

Poetická Európa - Werner Lambersy - Linného kvetinové hodiny, Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.V druhej časti zájdeme do Flámska, kde žije a tvorí Lotte Dodion. Ako píše prekladateľka jej poézie, Marta Maňáková, je poetkou, performerkou a misionárkou poézie. Z básnickej zbierky Potrava pre kanóny, preložila báseň, ktorú si môžete vypočuť v podaní Anny Jakab Rakovskej:

Poetická Európa - Dodion Lotte - Houston we have a problem Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Z Belgicka sa presunieme do ďalšej členskej krajiny únie – do Bulharska. Od roku 2008 je členkou Spolku nezávislých bulharských spisovateľov Elena Andreeva. Je autorkou básnických zbierok pre deti, aj dospelých „v ktorých vyjadruje podoby svetla nájdené v každom z nás,“ hovorí jej prekladateľka, Katarína Sedláková. Z poézie Eleny Andreevy vybrala a pre Rádio Devín preložila verše, ktoré si môžete vypočuť v podaní Zuzany Porubjakovej:

Poetická Európa - Elena Andreeva - Opýtal sa ma Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Jorgos Christodulidis je cyperský básnik a novinár. Z jeho poézie vybrala a preložila báseň  Renáta Španová Mokošová. Vypočujte si ju v podaní Jakuba Rybárika:

Poetická Európa - Jorgos Christodulidis - Veci naliehavej potreby, Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Knihy básnikov a poetiek našich susedov nájdeme asi v každom kníhkupectve, či antikvariáte. Poznáme ich, čítame a netreba ich prekladať. O to ťažšie bolo vybrať jedno meno. Napokon sme sa rozhodli pre jedného z najvýznamnejších súčasných českých básnikov a prekladateľov, Ivana Wernischa. V podaní Přemysla Boublíka si vypočujete báseň Ivana Wernischa zo zbierky Tiché město:

Poetická Európa - Ivan Wernisch - Muž s kufrem Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Z tvorby fínskej poetky Johanny Venho báseň vybrala a preložila Zuzana Drábeková. Vypočujte si ju v podaní Ingrid Timkovej:

Poetická Európa - Johanna Venho - Verná sama sebe Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Úryvok z básnickej skladby francúzskej poetky Marie Huot v podaní Zuzany Porubjakovej preložila Katarína Bednárová:

Poetická Európa - Marie Huot - Oživotvorená Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Z poézie gréckeho básnika Dionysisa Kapsalissa vybrala báseň a preložila Renáta Španová Mokošová. Vypočujte si ju v podaní Iva Gogála:

Poetická Európa - Dionysis Kapsalis - Plačeš, pretože vonku prší Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Báseň holandskej poetky Alary Adilow v preklade Marty Maňákovej si vypočujete v podaní Zuzany Kyzekovej:

Poetická Európa - Alara Adilow - Nová divokosť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Z poézie Olje Savičević Ivančević vybral a preložil báseň Karol Chmel. Vypočujte si ju v podaní Jany Oľhovej:

Poetická Európa - Olja Savičević Ivančević - Nečítaš ženy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Báseň Madra Patricka Cottera si vypočujte v podaní Ivana Šándora. Preložila Jana Kantorová-Báliková:

Poetická Európa - Patrick Cotter - Madra Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Báseň litovského básnika súčasnej strednej generácie Rimvydasa Stankevičiusa vybrala a preložila Mária Kusá. Môžete si ju vypočuť v podaní Lucie Vráblicovej:

Poetická Európa - Rimvydas Stankevičius - Celkom inde Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Z poézie lotyšského básnika, novinára a prekladateľa Knutsa Skujenieksa vybral jednu báseň a preložil do českého jazyka Pavel Štoll z Karlovej univerzity v Prahe. Do slovenčiny upravil Marián Reisel a načítal Ján Gallovič:

Poetická Európa - Knuts Skujenieks - Uistenie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Slovensko v našom cykle zastupujú hneď dvaja autori: básnik Ján Buzássy a poetka Alena Brindová. Ich verše mali premiéru 1. mája a vypočujete si ich v podaní Miloslava Kráľa a Dominiky Žiaranovej:

Poetická Európa - Ján Buzássy a Alena Brindová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Prekladateľka Nóra Ružičková z tvorby luxemburskej autorky Anny Leader vybrala a preložila báseň, ktorú si môžete vypočuť v podaní Jakuba Rybárika:

Poetická Európa - Anna Leader - Perla Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Krisztina Tóth je popredná maďarská poetka, prozaička, dramatička, autorka literatúry pre deti, prekladateľka a laureátka mnohých literárnych ocenení. Z jej tvorby vybrala a preložila báseň Jitka Rožňová, načítal Štefan Bučko:

Poetická Európa - Krisztina Tóth - Kde Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Možno to bude úplne po prvý raz, čo v Rádiu Devín môžete počúvať básnika z Malty. Báseň z tvorby Immanuela Mifsuda písanej po anglicky vybral a preložil Juraj Kuniak. Vypočujte si ju v podaní Miloslava Kráľa:

Poetická Európa - Immanuel Mifsud - Vaše srdce Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Nemecký autor Ron Winkler píše predovšetkým poéziu, publikoval však aj niekoľko zbierok prozaických čŕt a miniatúr. Aktívne sa venuje umeleckému prekladu s dôrazom na súčasnú americkú poéziu. Prekladateľka Nóra Ružičková z jeho poézie vybrala a preložila báseň, ktorú vám prečíta Ján Gallovič:

Poetická Európa - Ron Winkler - Chvála entity Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Karol Chmel preložil mnohé básne poľskej poetky Ewy Lipskej, jednu z nich vybral aj pre náš európsky cyklus. Môžete si ju vypočuť v podaní Lucie Vráblicovej:

Poetická Európa - Ewa Lipska - Istota Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Lucia Halová vybrala a preložila báseň portugalskej poetky Andreii C. Faria zo zbierky Radosť ku koncu sveta. Vypočujte si ju v podaní Anny Jakab Rakovskej:

Poetická Európa - Andreia C. Faria - Working Girl Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dine Petrik je rakúska autorka, píše básne, prózu, eseje, literárne biografie. Prekladateľka, Elvíra Haugová z jej tvorby vybrala a preložila báseň, ktorú si môžete vypočuť v podaní Zuzany Kyzekovej:

Poetická Európa - Dine Petrik - Viedenská pieseň Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Moni Stănilă je rumunská poetka a spisovateľka. Jednu jej báseň vybrala a preložila Eva Kenderessy, vypočujte si ju v podaní Jany Oľhovej:

Poetická Európa - Moni Stănilă - 39 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z básnickej tvorby slovinskej autorky Katjy Perat vybral a preložil báseň Karol Chmel, načítala Ingrid Timková:

Poetická Európa - Katja Perat - Kdekoľvek zaspím Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Poetka Yolanda Castano píše v galícijskom jazyku. „Jej básne majú bolestnú a originálnu metafyziku; mimoriadnou sugestívnou a zmyslovou silou poukazujú na avantgardu aj na pôvod,“ uvádza jej prekladateľka, Katarína Zubácka. Z poézie Yolandy Castano vybrala a preložila báseň, ktorú si môžete vypočuť v podaní Dagmar Sanitrovej:

Poetická Európa - Yolanda Castano - Poézia je minorizovaný jazyk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Katarína Motyková vybrala a preložila jej verše švédskej poetky Karin Boye, ktoré si môžete vypočuť v podaní Štefana Bučka:

Poetická Európa - Karin Boye - Cesta domov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Posledná zastávka patrí Taliansku. Verše Isabelly Leardini si môžete vypočuť v podaní Dagmar Sanitrovej, vybral ich a preložil Peter Bilý:

Poetická Európa - Isabella Leardini - Lastovička Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame