Čítanie na pokračovanie: Karol Horák / Sírny kotol

Čítanie na pokračovanie: Karol Horák / Sírny kotol

Vysielame v premiére od pondelka 8. 4. do piatka 12. 4. o 18:30 v RD.

V knihe Sírny kotol sa vo zvýšenej miere – v porovnaní s predošlými prózami Karola Horáka – vyskytujú animálne motívy: žaba, havrany, sršne, labuť či pes. V navonok triviálnej každodennosti, pri kŕmení mačiek, chytaní fakultnej muchy či prepisovaní vedeckých textov, riešia Horákove postavy existenciálne problémy – samoty, prázdnoty, života a smrti. Horák dramatik sa v nich prejavuje prostredníctvom pozvoľnej gradácie konfliktu, ktorý neraz vyúsťuje do osobnej i kolektívnej katastrofy. Podobenstvo tvorí autor prostredníctvom zvieracieho sveta, ktorý je tomu nášmu, ľudskému, podobný aj vo svojej tragickosti. Napriek tomu nechýba v jeho tvorbe komika, predovšetkým jej ironický, groteskný či absurdný modus.

Táto kniha dokumentuje nielen poetologický a slohovo-typologický vývin autora, ale tiež evolúciu celej slovenskej literatúry od 70. rokov 20. storočia do nového milénia.

V réžii Stanislava Bileho číta Peter Himič.

Repríza: 13:00-13:30
1. – 4. diel: 9.4. (utorok) – 12.4. (piatok); 5. diel: 15.4. (pondelok)

Foto/zdroj: Vydavateľ Modrý Peter

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame