Verše: Nesmrteľní Francúzi

Verše: Nesmrteľní Francúzi
Vysielame od pondelka 27. 11. do piatka 1. 12. v Rádiu Devín.

Druhá polovica 19. storočia, Paríž, kaviarne a v nich básnici. Milovali, pohŕdali, nenávideli, písali. Aj keď nás delí od nich viac ako sto rokov, ich poézia sa stále číta a prekladá. V cykle Nesmrteľní Francúzi si piatich z nich pripomenieme. Počúvať budeme Baudelaira, de Musseta, Verlaina, Rimbauda a Huga. V básni Svedomie rozpráva príbeh Kaina po tom, ako zabil svojho brata Ábela. Uteká a skrýva sa.

Putoval tridsať dní a tridsať nocí zas,

nemo a zblednutý, strašil ho každý hlas,

kradmo, sa neobzrúc, bez oddychu sa vlečie,

bez spánku, odpočinku, až došiel na pobrežie

morské, tá krajina je neskôr asýrska.

„Zostaňme“ - riekol zas - „Útočište tu, hľa!

Zostaňme tu, veď je toto už koniec sveta.“

A keď sa posadil, na chmúrnom nebi, beda,

zrel oko znova pláť bdelosťou tou istou

a čierna triaška ním chvela jak korisťou.

- preklad Emil Boleslav Lukáč

Štefan Bučko, Ján Mistrík, Vladimír Jedľovský Ivan Laca a Marián Geišberg vám budú čítať nesmrteľných Francúzov - od pondelka 27. novembra do piatka 1. decembra o 15.50 v Rádiu Devín.


Foto/zdroj: Paul Verlaine, French poet, 1891

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame