Čítanie na pokračovanie: DAV. Próza slovenskej ľavicovej avantgardy

Čítanie na pokračovanie: DAV. Próza slovenskej ľavicovej avantgardy

Premiéru vysielame od pondelka 5. 9. do piatka 15. 9. o 18:30 v RD.

V polovici roka 2023 vyšla komentovaná antológia DAV. Próza slovenskej ľavicovej avantgardy. Kniha obsahuje prozaickú tvorbu členov hnutia DAV z rokov 1922 až 1926.

Výber z antológie pre Rádio Devín pripravil jej zostavovateľ básnik a literárny historik Michal Habaj. V desiatich častiach Čítania na pokračovanie sa stretnete s krátkymi prózami Daniela Okáliho, Andreja Siráckeho, Jarka Elena, Joža Zindra a ďalších.

Réžia: Adam Hanuljak
Číta: Matej Landl

„Modernizačné úsilia poprevratovej literárnej generácie a jej zápas o modernú podobu slovenskej prózy nachádzali jeden z najvýraznejších prejavov práve v tvorbe davistov; tá predstavuje v mnohých prípadoch výrazovo, tvarovo a ideovo to najambicióznejšie, čo v slovenskom literárnom kontexte prvej polovice dvadsiatych rokov 20. storočia vôbec môžeme nájsť: od generačného nástupu v rokoch 1922 – 1923, cez vrchol v rokoch 1924 a 1925 až po doznievanie v roku 1926. Všetky poviedky davistov boli pôvodne publikované iba časopisecky, viaceré z nich vychádzajú knižne prvý raz až v antológii.“

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame