Fakty: Kniha o čítaní / Čítanie o knihách 1. časť

Fakty: Kniha o čítaní / Čítanie o knihách 1. časť

Premiéru vysielame v nedeľu 11. júna o 16.30 v Rádiu Devín. 

Príbeh čítania na Slovensku z najrôznejších uhlov pohľadu priniesol Roman Holec v rozsiahlej monografii Kniha o čítaní / Čítanie o knihách. V kapitole Šľachtické, meštianske a iné salóny a knižnice sa dozvieme aj o tom, ako vznikali knižnice na území dnešného Slovenska.  

Ľudmila Mandžárová a Přemysl Boublík vám budú čítať úryvky  z diela Romana Holeca: Kniha o čítaní / Čítanie o knihách - v nedeľu 11. júna o 16.30 v Rádiu Devín.


Foto/zdroj: Vydavateľstvo Marenčin PT

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame