Dušan Jamrich číta Vergiliov epos Eneida

Dušan Jamrich číta Vergiliov epos Eneida

Publius Vergilius Maro – najvýznamnejší starorímsky básnik, sa preslávil sa najmä eposom Eneida, v ktorom opísal príbeh Enea, ktorému sa podarilo ujsť z horiacej Tróje a po dlhom blúdení podstúpil boje s italskými kmeňmi, aby v Latiu založil novú Tróju a rímsky národ. Vergilius na  tomto diele pracoval 11 rokov a stále ho nepokladal za dokončené. Preto ho chcel na sklonku života spáliť.  Na príkaz cisára Augusta však epos zachránili a vydali. A vychádza dosiaľ  stále v  nových vydaniach  - aj po 2 000 rokoch.

36 častí čítania a 12 častí komentárov vám prinášame od 21.júla - od pondelka do piatka o 18.30 hodine na Rádiu Devín.

Publius Vergilius Maro bol až do 18.storočia  bol nedosažiteľným vzorom literárnej Európy.  Z jeho básní sa veštilo a  v stredoveku ho pokladali za mága -  pre jeho 4.eklogu, v ktorej predvídal príchod Krista. Dostal sa na Parnas a v spoločnosti boha Apollóna  a deviatich Múz  stojí na najvyššom mieste hneď vedľa otca európskej literatúry Homéra.

Všetkých 12 spevov eposu zaznie na Rádiu Devín v dlhodobom cykle Parnas  v preklade  Viery Bunčákovej v básnickej spolupráci s Pavlom Bunčákom.  Interpretom je  Dušan Jamrich, ktorý exceloval v prvých častiach cyklu Parnas -   v Homérovom epose Ílias a Odysseia. (Za Ílias získal prestížnu Cenu ministra kultúry   2009).  Aj tentoraz nás týmto literárnym skvostom budú sprevádzať špičkoví odborníci v rozhovoroch s Táňou Kusou. Hlavnými diskutérmi budú opäť klasický filológ profesor Daniel Škoviera a historik docent Pavol  Valachovič. Pozvanie prijala  tiež docentka Zuzana Kákošová, Dr. Ľudmila Buzássyová a Mgr. Jozef Kordoš. 

Režisérom projektu je Karol Horváth, hudobnou dramaturgičkou Lýgia Vojtková, zvukovými dizajnérmi Stanislav Kaclík a Andrej Klimits.

Autorka  projektu  a moderátorka piatkových komentárov Táňa Kusá dostala za rozhlasový  Parnas Cenu literárneho fondu 2009.

mapa-Eneas

Vergílius Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

02-Eneida-citanie-1-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas sa siedmy rok  po dobytí Tróje plaví  zo Sicílie do Itálie. Náhla   búrka ho zaženie  ku Kartágu. Boh Jupiter utíši Venušu, znepokojenú pre osud syna a pošle Merkúra, aby u kartáginskej kráľovnej Didóny zabezpečil Eneovi priateľské prijatie.

03-Eneida-citanie-2-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

04-Eneida-citanie-3-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kto bol Vergilius? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kupido  v nej vzbudí  lásku k trójskemu hrdinovi. Pri hostine Dido požiada Enea, aby rozprával o svojich osudoch.

06-Eneida-citanie-4-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas na hostine u kartáginskej kráľovnej Dido rozpráva na jej požiadanie o dobytí Tróje.  Naoko odchádzajúci Gréci zanechali v tábore dreveného koňa s ukrytými vojakmi.  Napriek Laokontovmu  varovaniu Trójania vtiahli koňa do mesta. V noci ich nič netušiach prepadli Gréci. Eneovi sa vo sne zjavil Hektor   a prikázal  mu ujsť i s obrazmi bohov.

07-Eneida-citanie-5-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas sa  v horiacej Tróji pokúša o boj, ale márne. Gréci, ktorí sa ľstivo dostali do mesta, ničia a vraždia všetko. Eneas si spomenie  na sen, v ktorom mu    Hektor kázal ujsť i s obrazmi bohov. Preto   sa s otcom Anchísom, s manželkou Kreúsou a synom Askániom /Júlom/ vydá na útek. Manželka Kreúsa sa mu cestou stratí.

08-Eneida-citanie-6-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

09-Eneida-citanie-7-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kompozícia Eneidy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas sa s dvadsiatimi loďami, plnými utečencov vydá  na cestu hľadať osudom mu  určenú  novú vlasť. Keďže zle porozumel veštbe, plaví sa z Trákie  na Délos a odtiaľ na Krétu. Tu sa už Eneas jasne dozvie, že ako novú vlasť má určenú Itáliu.

Eneida-8-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas sa s dvadsiatimi loďami, plnými utečencov vydá  na cestu hľadať osudom mu  určenú  novú vlasť. Keďže zle porozumel veštbe, plaví sa z Trákie  na Délos a odtiaľ na Krétu. Tu sa už Eneas jasne dozvie, že ako novú vlasť má určenú Itáliu. V Epire mu predpovie Helén celú cestu jeho ďalšej plavby, počas ktorej mu na Sicílii zomrie otec Anchíses.

Eneida-9-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida-10-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kartáginská kráľovná Dido prezradí sestre Anne svoju lásku k Eneovi a pomýšľa na manželský zväzok. Na tomto sa dohodne aj bohyňa Juno s Venušou  a odvrátia  Enea od Itálie. Plán Junóny sa plní.

Eneida-11-cast Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Komentár 4 - Muži Eneidy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kartáginská kráľovná Dido spozoruje Eneove tajné  prípravy na odchod. Prosbami a výčitkami sa ho snaží zadržať. Eneas však poslúchne Jupiterov príkaz a odchádza. Zúfalá Dido spácha samovraždu.

 

Eneida 12 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cestou do Itálie zaženie búrka Enea na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov - si hrami pripomenie  výročie smrti svojho otca Anchísa.

Eneida 13 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 14 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Enea zaženie búrka na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov- si  hrami pripomenie výročie smrti svojho otca Anchísa. Ženy navedené Junonou zapália trójske lode. Štyri lode zhoria,  ostatné zahasí Jupiter dažďom. Eneas  zanechá ženy a starcov na Sicílii v novozaloženej Aceste /čít. Aceste/  a plaví sa ďalej smerom k Itálii. Počas tejto plavby padne do mora Palinurus a utopí sa.

Eneida 15 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ženy Eneidy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Kartáginská kráľovná Dido spozoruje Eneove tajné  prípravy na odchod. Prosbami a výčitkami sa ho snaží zadržať. Eneas však poslúchne Jupiterov príkaz a odchádza. Zúfalá Dido spácha samovraždu.

Eneida 16 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cestou do Itálie zaženie búrka Enea na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov-  si  hrami pripomenie  výročie smrti svojho otca Anchísa.

Eneida 17 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas pokračuje do bohom mu vyvolenej vlasti. Búrka ho však zaženie na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov- si  hrami pripomenie výročie smrti svojho otca Anchísa.

Eneida 18 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ženy navedené Junonou zapália trójske lode. Štyri lode zhoria,  ostatné zahasí Jupiter dažďom. Eneas  zanechá ženy a starcov na Sicílii v novozaloženej Aceste /čít. Aceste/  a plaví sa ďalej smerom k Itálii. Počas tejto plavby padne do mora Palinurus a utopí sa.

Eneida 19 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Bohovia Eneidy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas konečne  vpláva do Tiberu a na ľavom brehu rieky vystúpi. Ocitne sa   na území laurentského kráľa Latína /Latýna/ a požiada  ho  o prijatie. Latínus súhlasí a ponúkne mu svoju dcéru Lavíniu za manželku, napriek odhováraniu kráľovnej  Amáty. Jeho manželka totiž Lavíniu zasnúbila s  rutulským kráľom Turnom a neberie do úvahy, že osud Lavíniu určil cudzincovi.  Bohyňa Juno poštve Amátu a Turna proti Eneovi a vypukne vojna.    

Eneida 20. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 21. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

S Turnom sa do boja spoja susedné národy a aj Eneas si hľadá spojencov. Pomoc mu poskytne  vysťahovaný arkádsky kráľ Euander, usadený v Pallanteu. Medzi 400 jazdcami je tiež jeho syn Pallas.    

Eneida 22. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Preklad Eneidy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 23. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V boji proti  rutulskému  kráľovi Turnovi  Eneovi  pomáha Euander.   Eneas žiada o pomoc tiež Etruskov, tak  ako mu poradil arkádsky kráľ. Na Venušinu prosbu  medzitým ukuje Vulkán Eneovi zbrane. Básnik podrobne opisuje štít a na ňom zobrazené udalosti z budúcich dejín rímskeho národa  až po bitku pri Akciu.

Eneida 24. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V Eneovej neprítomnosti napadne Turnus trójsky tábor. Nisus /Nýzus/ a Euander chcú o tomto nebezpečenstve upovedomiť Enea, ale zahynú. V  obrane trójskeho tábora sa vyznamená Eneov syn Júlus, ktorého poznáme tiež pod menom Ascanius /Askánius/.

Eneida 25. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 26. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Historické pozadie Eneidy 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V  obrane trójskeho tábora sa vyznamená Eneov syn Júlus, ktorého poznáme tiež pod menom Ascanius . Na druhý deň prenikne Turnus až do tábora, kde sa však musí zastaviť pred množstvom Trójanov.  Vo veľkej tiesni sa zachráni iba preplávaním rieky Tiber.  

Eneida 26. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 27. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Obliehanie tábora Trójanov  pokračuje. Medzitým sa vracia Eneas z Etrúrie s posilou na tridsiatich lodiach. Pri vystupovaní z lodí napadnú ich Rutulovia, pričom Turnus zabije Pallanta.

Eneida 28. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Keď Eneas zaženie nepriateľov, vyrazí aj Askánius z tábora. Turna zachráni Juno na lodi a privezie ho až do Arkádie.

Mezencius a jeho syn Laurus padnú Eneovou rukou.

Eneida 29. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 30. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Komentár - Historické pozadie Eneidy 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Potom, čo Turnus zabil Pallanta,  Eneas zaženie nepriateľov  a z tábora vyrazí  aj Júlus-Askánius. Turna  však na lodi  zachráni Juno a privezie ho až do Arkádie. Mezencius a jeho syn Laurus padnú Eneovou rukou. Napokon však nepriatelia  uzavrú  prímerie, aby  mohli pochovať mŕtvych.

Eneida 31 časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas pošle otcovi Pallantovu mŕtvolu. Nepriatelia  uzavrú  prímerie, aby  mohli pochovať mŕtvych. Kráľ  Latínus je ochotný uzavrieť mier. Turnus sa rozhodne skončiť vojnu súbojom s Eneom. No keď sa dozvie,  že Trójania postupujú k Laurenciu, pošle proti nim kráľovnú Volskov Camillu.

Eneida 32. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Camilla padne v jazdeckom boji a Rutulovia sa dajú na útek. Nastane noc a  Trójania sa utáboria pred mestom.

Eneida 33. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Komentár - Vplyv Vergilia a Eneidy 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Komentár - Vplyv Vergilia a Eneidy 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Latinus (Latýnus)  a Eneas uzavrú zmluvu. Turnus nalieha na súboj s Eneom, hoci ho Latinus a Amáta odrádzajú. Eneas súhlasí. Tu však Turnova sestra Iuturna poštve Rutulov do boja.

Eneida 34. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneas je ranený, ale Venuša ho vylieči. Eneas sa znova vracia do boja.

Eneida 35. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Eneida 36. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Komentár - Interpretácia Eneidy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rádio Devín

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame