Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Dušan Jamrich číta Vergiliov epos Eneida

Dušan Jamrich číta Vergiliov epos Eneida

Publius Vergilius Maro – najvýznamnejší starorímsky básnik, sa preslávil sa najmä eposom Eneida, v ktorom opísal príbeh Enea, ktorému sa podarilo ujsť z horiacej Tróje a po dlhom blúdení podstúpil boje s italskými kmeňmi, aby v Latiu založil novú Tróju a rímsky národ. Vergilius na  tomto diele pracoval 11 rokov a stále ho nepokladal za dokončené. Preto ho chcel na sklonku života spáliť.  Na príkaz cisára Augusta však epos zachránili a vydali. A vychádza dosiaľ  stále v  nových vydaniach  - aj po 2 000 rokoch.

36 častí čítania a 12 častí komentárov vám prinášame od 21.júla - od pondelka do piatka o 18.30 hodine na Rádiu Devín.

Publius Vergilius Maro bol až do 18.storočia  bol nedosažiteľným vzorom literárnej Európy.  Z jeho básní sa veštilo a  v stredoveku ho pokladali za mága -  pre jeho 4.eklogu, v ktorej predvídal príchod Krista. Dostal sa na Parnas a v spoločnosti boha Apollóna  a deviatich Múz  stojí na najvyššom mieste hneď vedľa otca európskej literatúry Homéra.

Všetkých 12 spevov eposu zaznie na Rádiu Devín v dlhodobom cykle Parnas  v preklade  Viery Bunčákovej v básnickej spolupráci s Pavlom Bunčákom.  Interpretom je  Dušan Jamrich, ktorý exceloval v prvých častiach cyklu Parnas -   v Homérovom epose Ílias a Odysseia. (Za Ílias získal prestížnu Cenu ministra kultúry   2009).  Aj tentoraz nás týmto literárnym skvostom budú sprevádzať špičkoví odborníci v rozhovoroch s Táňou Kusou. Hlavnými diskutérmi budú opäť klasický filológ profesor Daniel Škoviera a historik docent Pavol  Valachovič. Pozvanie prijala  tiež docentka Zuzana Kákošová, Dr. Ľudmila Buzássyová a Mgr. Jozef Kordoš. 

Režisérom projektu je Karol Horváth, hudobnou dramaturgičkou Lýgia Vojtková, zvukovými dizajnérmi Stanislav Kaclík a Andrej Klimits.

Autorka  projektu  a moderátorka piatkových komentárov Táňa Kusá dostala za rozhlasový  Parnas Cenu literárneho fondu 2009.

mapa-Eneas

Vergílius

02-Eneida-citanie-1-cast

Eneas sa siedmy rok  po dobytí Tróje plaví  zo Sicílie do Itálie. Náhla   búrka ho zaženie  ku Kartágu. Boh Jupiter utíši Venušu, znepokojenú pre osud syna a pošle Merkúra, aby u kartáginskej kráľovnej Didóny zabezpečil Eneovi priateľské prijatie.

03-Eneida-citanie-2-cast

04-Eneida-citanie-3-cast

Kto bol Vergilius?

Kupido  v nej vzbudí  lásku k trójskemu hrdinovi. Pri hostine Dido požiada Enea, aby rozprával o svojich osudoch.

06-Eneida-citanie-4-cast

Eneas na hostine u kartáginskej kráľovnej Dido rozpráva na jej požiadanie o dobytí Tróje.  Naoko odchádzajúci Gréci zanechali v tábore dreveného koňa s ukrytými vojakmi.  Napriek Laokontovmu  varovaniu Trójania vtiahli koňa do mesta. V noci ich nič netušiach prepadli Gréci. Eneovi sa vo sne zjavil Hektor   a prikázal  mu ujsť i s obrazmi bohov.

07-Eneida-citanie-5-cast

Eneas sa  v horiacej Tróji pokúša o boj, ale márne. Gréci, ktorí sa ľstivo dostali do mesta, ničia a vraždia všetko. Eneas si spomenie  na sen, v ktorom mu    Hektor kázal ujsť i s obrazmi bohov. Preto   sa s otcom Anchísom, s manželkou Kreúsou a synom Askániom /Júlom/ vydá na útek. Manželka Kreúsa sa mu cestou stratí.

08-Eneida-citanie-6-cast

09-Eneida-citanie-7-cast

Kompozícia Eneidy

Eneas sa s dvadsiatimi loďami, plnými utečencov vydá  na cestu hľadať osudom mu  určenú  novú vlasť. Keďže zle porozumel veštbe, plaví sa z Trákie  na Délos a odtiaľ na Krétu. Tu sa už Eneas jasne dozvie, že ako novú vlasť má určenú Itáliu.

Eneida-8-cast

Eneas sa s dvadsiatimi loďami, plnými utečencov vydá  na cestu hľadať osudom mu  určenú  novú vlasť. Keďže zle porozumel veštbe, plaví sa z Trákie  na Délos a odtiaľ na Krétu. Tu sa už Eneas jasne dozvie, že ako novú vlasť má určenú Itáliu. V Epire mu predpovie Helén celú cestu jeho ďalšej plavby, počas ktorej mu na Sicílii zomrie otec Anchíses.

Eneida-9-cast

Eneida-10-cast

Kartáginská kráľovná Dido prezradí sestre Anne svoju lásku k Eneovi a pomýšľa na manželský zväzok. Na tomto sa dohodne aj bohyňa Juno s Venušou  a odvrátia  Enea od Itálie. Plán Junóny sa plní.

Eneida-11-cast

Komentár 4 - Muži Eneidy

Kartáginská kráľovná Dido spozoruje Eneove tajné  prípravy na odchod. Prosbami a výčitkami sa ho snaží zadržať. Eneas však poslúchne Jupiterov príkaz a odchádza. Zúfalá Dido spácha samovraždu.

 

Eneida 12 časť

Cestou do Itálie zaženie búrka Enea na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov - si hrami pripomenie  výročie smrti svojho otca Anchísa.

Eneida 13 časť

Eneida 14 časť

Enea zaženie búrka na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov- si  hrami pripomenie výročie smrti svojho otca Anchísa. Ženy navedené Junonou zapália trójske lode. Štyri lode zhoria,  ostatné zahasí Jupiter dažďom. Eneas  zanechá ženy a starcov na Sicílii v novozaloženej Aceste /čít. Aceste/  a plaví sa ďalej smerom k Itálii. Počas tejto plavby padne do mora Palinurus a utopí sa.

Eneida 15 časť

Ženy Eneidy

Kartáginská kráľovná Dido spozoruje Eneove tajné  prípravy na odchod. Prosbami a výčitkami sa ho snaží zadržať. Eneas však poslúchne Jupiterov príkaz a odchádza. Zúfalá Dido spácha samovraždu.

Eneida 16 časť

Cestou do Itálie zaženie búrka Enea na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov-  si  hrami pripomenie  výročie smrti svojho otca Anchísa.

Eneida 17 časť

Eneas pokračuje do bohom mu vyvolenej vlasti. Búrka ho však zaženie na Sicíliu. Tu - podľa zvyku Trójanov- si  hrami pripomenie výročie smrti svojho otca Anchísa.

Eneida 18 časť

Ženy navedené Junonou zapália trójske lode. Štyri lode zhoria,  ostatné zahasí Jupiter dažďom. Eneas  zanechá ženy a starcov na Sicílii v novozaloženej Aceste /čít. Aceste/  a plaví sa ďalej smerom k Itálii. Počas tejto plavby padne do mora Palinurus a utopí sa.

Eneida 19 časť

Bohovia Eneidy

Eneas konečne  vpláva do Tiberu a na ľavom brehu rieky vystúpi. Ocitne sa   na území laurentského kráľa Latína /Latýna/ a požiada  ho  o prijatie. Latínus súhlasí a ponúkne mu svoju dcéru Lavíniu za manželku, napriek odhováraniu kráľovnej  Amáty. Jeho manželka totiž Lavíniu zasnúbila s  rutulským kráľom Turnom a neberie do úvahy, že osud Lavíniu určil cudzincovi.  Bohyňa Juno poštve Amátu a Turna proti Eneovi a vypukne vojna.    

Eneida 20. časť

Eneida 21. časť

S Turnom sa do boja spoja susedné národy a aj Eneas si hľadá spojencov. Pomoc mu poskytne  vysťahovaný arkádsky kráľ Euander, usadený v Pallanteu. Medzi 400 jazdcami je tiež jeho syn Pallas.    

Eneida 22. časť

Preklad Eneidy

Eneida 23. časť

V boji proti  rutulskému  kráľovi Turnovi  Eneovi  pomáha Euander.   Eneas žiada o pomoc tiež Etruskov, tak  ako mu poradil arkádsky kráľ. Na Venušinu prosbu  medzitým ukuje Vulkán Eneovi zbrane. Básnik podrobne opisuje štít a na ňom zobrazené udalosti z budúcich dejín rímskeho národa  až po bitku pri Akciu.

Eneida 24. časť

V Eneovej neprítomnosti napadne Turnus trójsky tábor. Nisus /Nýzus/ a Euander chcú o tomto nebezpečenstve upovedomiť Enea, ale zahynú. V  obrane trójskeho tábora sa vyznamená Eneov syn Júlus, ktorého poznáme tiež pod menom Ascanius /Askánius/.

Eneida 25. časť

Eneida 26. časť

Historické pozadie Eneidy 1.časť

V  obrane trójskeho tábora sa vyznamená Eneov syn Júlus, ktorého poznáme tiež pod menom Ascanius . Na druhý deň prenikne Turnus až do tábora, kde sa však musí zastaviť pred množstvom Trójanov.  Vo veľkej tiesni sa zachráni iba preplávaním rieky Tiber.  

Eneida 26. časť

Eneida 27. časť

Obliehanie tábora Trójanov  pokračuje. Medzitým sa vracia Eneas z Etrúrie s posilou na tridsiatich lodiach. Pri vystupovaní z lodí napadnú ich Rutulovia, pričom Turnus zabije Pallanta.

Eneida 28. časť

Keď Eneas zaženie nepriateľov, vyrazí aj Askánius z tábora. Turna zachráni Juno na lodi a privezie ho až do Arkádie.

Mezencius a jeho syn Laurus padnú Eneovou rukou.

Eneida 29. časť

Eneida 30. časť

Komentár - Historické pozadie Eneidy 2.časť

Potom, čo Turnus zabil Pallanta,  Eneas zaženie nepriateľov  a z tábora vyrazí  aj Júlus-Askánius. Turna  však na lodi  zachráni Juno a privezie ho až do Arkádie. Mezencius a jeho syn Laurus padnú Eneovou rukou. Napokon však nepriatelia  uzavrú  prímerie, aby  mohli pochovať mŕtvych.

Eneida 31 časť

Eneas pošle otcovi Pallantovu mŕtvolu. Nepriatelia  uzavrú  prímerie, aby  mohli pochovať mŕtvych. Kráľ  Latínus je ochotný uzavrieť mier. Turnus sa rozhodne skončiť vojnu súbojom s Eneom. No keď sa dozvie,  že Trójania postupujú k Laurenciu, pošle proti nim kráľovnú Volskov Camillu.

Eneida 32. časť

Camilla padne v jazdeckom boji a Rutulovia sa dajú na útek. Nastane noc a  Trójania sa utáboria pred mestom.

Eneida 33. časť

Komentár - Vplyv Vergilia a Eneidy 1.časť

Komentár - Vplyv Vergilia a Eneidy 2.časť

Latinus (Latýnus)  a Eneas uzavrú zmluvu. Turnus nalieha na súboj s Eneom, hoci ho Latinus a Amáta odrádzajú. Eneas súhlasí. Tu však Turnova sestra Iuturna poštve Rutulov do boja.

Eneida 34. časť

Eneas je ranený, ale Venuša ho vylieči. Eneas sa znova vracia do boja.

Eneida 35. časť

Eneida 36. časť

Komentár - Interpretácia Eneidy

Rádio Devín