Poetka Elena Hidvéghyová-Yung sama doma so svojou poéziou

Poetka Elena Hidvéghyová-Yung sama doma so svojou poéziou

Vysielame v sobotu 5. 11. o 15:00 v RD.

Elena Hidvéghyová-Yung pôvodne písala len prózu. Poézia do jej života vstúpila až po tridsiatke, zato veľmi nástojčivo. Autorkine básne sú plné symbolov, alegórií, mikro-príbehov, ktoré zdanlivo nie sú z tohto sveta, napriek tomu autenticky zrkadlia vnútorný svet ženy v 21. storočí. V básňach nemá rada nezrozumiteľnosť ani lyrickosť. Jednako poéziu vníma ako čosi vznešené, duchovné, nekompatibilné so slangom, či vulgarizmami, ktorým sa však pri písaní prózy nebráni. Jej básne a úvahy zaznejú vo voľnom rozhlasovom cykle Básnik, v tomto prípade poetka, sama doma so svojou poéziou. A ako to u nej je s písaním básní? Aj o tom si vypočujte v pásme poézie, ktoré pripravila Jana Hevešiová.

Foto/Zdroj: Elena Hidvéghyová-Yung / archív

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame