Čítanie na pokračovanie: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda

Čítanie na pokračovanie: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda

Premiéru vysielame od pondelka 4. do piatka 8. 7. o 18:30 a v piatok aj o 21:00 v Rádiu Devín. 

S menom slovenského jazykovedca, slavistu a univerzitného profesora Jána Stanislava sa dnes spája i názov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Viac ako 40 rokov pôsobil v akademickom prostredí, napísal takmer tri desiatky odborných kníh a publikácií zaoberajúcimi sa našou históriou z hľadiska jazykovedy.

Ako prvý preložil ešte v roku 1933 do slovenčiny Život Konštantína-Cyrila a Život Metoda a neskôr sa venoval i mnohým ďalším osobnostiam tzv. cyrilo-metodského obdobia. V roku 1933 vydal Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda: Panónsko-moravské legendy.

O rok neskôr, v doslove k svojmu druhému vydaniu Panónsko-moravských legiend, doktor Ján Stanislav píše: „Kresťanstvo a s ním vysoká kultúra kresťanská prišla do našej krajiny a dostala svätyňu v Nitre okolo r.820 za panovania kniežaťa Pribinu, vtedy ešte pohana...“

My sme pre vás z tejto knihy pripravili 6-dielne Čítanie na pokračovanie, ktoré môžete počúvať celý tento týždeň vždy od 18,30 v Rádiu Devín. Poslednú, 6-tu časť čítania vám ponúkneme netradične v piatok večer o 21,00 v Rádiu Devín. V réžii Hany Rodovej číta Miroslav Kolbašský.


Foto/ZDroj: z knihy Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame