Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Ars litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV: Fascinácie 19. storočím

Ars litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV: Fascinácie 19. storočím

: Vysielame v stredu 8.9. o 17:00 v Rádiu DEVÍN.

19. storočie prinieslo nebývalý technický a hospodársky pokrok, vznikli mnohé vynálezy. Pod ich tlakom sa rozpadajú tradičné štruktúry života a výrazne sa mení spoločnosť a životný štýl. Počas tohto storočia sa emancipovali národy, postupne sa posilňovali práva žien. Nespochybniteľné je i kultúrne a umelecké dedičstvo 19. storočia. Vo všetkých oblastiach umenia vznikali diela, ktoré sú súčasťou kánonov jednotlivých národných kultúr aj kánonu svetového umenia. Pohyb v oblasti umenia v tomto období skutočne akceleroval. Začiatkom storočia doznieva prísny klasicizmus, na niekoľko desaťročí všetko prevráti hore hlavou búrlivý romantizmus. Proti nemu sa vymedzuje triezvy a skeptický realizmus a storočie končí v rozorvanou modernou. 19. storočie má jánusovskú tvár: na jednej strane prísny a triezvy pragmatizmus, viera v pokrok, rozum a pokrok, na druhej strane vášne, rozorvanosť, emócie a pokus unikať do vysnených svetov či dokonca ich realizovať.


Photo by Susan Q Yin on Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame