Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Ars litera s Ústavom slovenskej literatúry

Ars litera s Ústavom slovenskej literatúry

: Vysielame v stredu 28.7. o 17:00 v Rádiu DEVÍN.

Špeciál Ars litery s Ústavom slovenskej literatúry SAV sa zameriava na spoluprácu zamestnancov tejto inštitúcie, našich popredných literárnych vedcov, so Slovenským rozhlasom. Vladimír Barborík v roku 2009 pripravoval desaťdielny cyklus relácií s názvom Zlaté šesťdesiate venovaný slovenskej próze šesťdesiatych rokov 20. storočia. Približujeme si ho prostredníctvom dvoch pásiem s názvom – Kniha prelomu. Pásmo o novelistickej prvotine Jána Johanidesa Súkromie a pásmo o próze Pavla Vilikovského - Citová výchova v marci s názvom Za živa mladý na Slovensku.

Photo by Susan Q Yin on Unsplash