Homérovu Odyseu číta Dušan Jamrich

Literatúra

Homérovu Odyseu číta Dušan Jamrich

17. 07. 2014 12:00

Po dobýjaní Tróje, ktoré sme prežívali s hrdinami najstaršieho európskeho eposu Ílias, pokračuje príbeh druhým Homérovym literárnym monumentom: eposom Odysseia. Aj toto dielo má takmer 3000 rokov. Odohráva sa desať rokov po trójskej vojne, presnejšie 41 dní posledného roku Odyseovho putovania na rodnú Itaku.  Aj Odysseiu podobne ako epos Ílias zo starogréčtiny preložil Miloslav Okál. Autorkou projektu a moderátorkou  piatkových komentárov je Táňa Kusá. Interpretom eposu Odysseia je opäť Dušan Jamrich.

Ak si chcete počúvnuť v interpretácii Dušana Jamricha Illias, nahrávky kompletných 24 spevov nájdete tu.

1.spev

Všetci hrdinovia sa už vrátili z Tróje domov. Len Odysea zdržiava nymfa Kalypso proti jeho vôli na svojom ostrove Ogygia. Aj Poseidón sa na hrdinu hnevá, lebo mu oslepil syna, obra Polyfema v krajine Kyklopov. Ostatní bohovia cítia len pasívny súcit. Zeus sa hnevá na ľudí, ktorí si sami zaviňujú strasti, a preto je odhodlaný Odyseovi pomôcť a poslať Herma k nymfe s odkazom, aby ho prepustila. Aténa odchádza na Ithaku, aby pomohla Odyseovmu synovi Telemachovi stať sa konečne dospelým mužom, znalým svojich práv a povinností. Mládenec je totiž bojazlivý, nevie si ani zastať matku, ani brániť otcov majetok. Na sneme nevie vôbec hovoriť. Už štyri roky usporadujú si cudzí pytači deň čo deň v Odyseovom paláci hostiny, rozkrádajú jeho majetok, on sa však len bezmocne prizerá; akoby ani nebol Odyseovým synom!  Aténa ho v podobe neznámeho hosťa povzbudí, prikáže mu zvolať snem, ďalej matku, ak si to želá, vydať alebo vyhnať pytačov a potom ísť do Pylu a Sparty prezvedieť sa, čo iní hrdinovia vedia o otcovi. Po týchto slovách odletí otvorom v streche ako vták a Telemachos pristupuje k činom. Matku, rozžialenú Femiovou piesňou o návrate Trójanov, pošle pokojne do jej komnaty. Potom sa rázne postaví proti pytačom, odhodlaný stať sa odteraz ozajstným vládcom na Ithake. Je však natoľko obratný, aby zatajil nádej na otcov návrat a správu tajomného cudzinca.

OdyseaCast01-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast01-2-02-1
Stiahnuť audio súbor

2.spev

Na druhý deň ráno  Telemachos na všeobecný údiv  zvolá snem ľudu a žiada občanov o pomoc proti pytačom. Tí sa bránia. Azda ich Penelopa neoklamala? Sľúbila, že sa vydá, až dotká Laertovi pohrebné rúcho, no v noci ho potajomky párala. Penelopa si má vybrať ženícha a ostatní majú odísť. Telemachos poukazuje na to, že matku nemôže ani nútiť vydať sa, ani ju poslať k otcovi. Vtom priletia dva orly nad mesto a veštec Halitherses predpovedá skorý Odyseov návrat. Pytači však trvajú na svojom. Roztržka medzi nimi a Telemachom sa prehlbuje. Mladý hrdina cíti, ako sa mu konečne dvíha odvaha v hrudi, a odchádza s Aténinou pomocou na vypožičanej lodi do Nestorovho sídla, piesočnatého Pylu. Staručká slúžka Eurykleia sľúbi, že bude celých jedenásť dní mlčať a nič nepovie matke.

OdyseaCast02-2
Stiahnuť audio súbor

Porovnanie Iliady s Odysseiou
Stiahnuť audio súbor

3.spev

Nestor práve obetuje na úsvite Poseidónovi, keď Telemachova loď dorazí do prístavu Pylu. Mladík, povzbudený Aténou, jasne vysvetlí svoj pôvod a účel cesty a vyslúži si Nestorov obdiv. Potom starec rozpráva o sváre Achájcov po dobytí mesta, o ich nesvornom návrate. On sám už na štvrtý deň dorazil s priaznivým vetrom domov. Aj Diomedes sa šťastlivo vrátil. Zato Menelaos sa oneskoril a Odyseus sa od Teneda vrátil k Tróji, aby nerozhneval Agamemnóna. Aj krétsky král Idomeneus a Achillovi Myrmidoni sa vraj vrátili bez pohromy domov. Potom Nestor s pohnutím spomína Agamemnónovu tragickú smrť, ktorú jeho syn Orestes len nedávno pomstil. Aigisthos, ktorý si voľkal v bezpečí doma, kým ostatní bojovali pri Tróji, opantal kráľovnú sladkými rečami, pevca, ktorý ju mal strážiť, dal odviesť na pustý ostrov a sám sa stal vládcom. Zabil aj Agamemnóna, keď sa vracal od Troje, a sedem rokov vládol v Argu, až ho stihla smrť od Oresta v ten istý deň, keď sa Menelaos vrátil po dlhom blúdení na Kréte a v Egypte, za strašným morom, odkiaľ ani vtáky sa nevracajú za jediný rok.  Po obete bohom a hostine, ktorá sa končí za súmraku, ako sa patrí — básnik nikde nezabúda ukázať kontrast medzi sporiadaným domom a svojvoľnosťou pytačov —, Aténa znovu odlieta ako vták, na úžas prítomných. A na druhý deň už Telemachos cestuje do Sparty sám, len s Nestorovým synom Peisistratom, bez sprievodu bohyne.

OdyseaCast03-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast03-2
Stiahnuť audio súbor

4.spev

Menelaos práve slávi sobáš svojich detí Hermiony a Megapentha. Jednako však vľúdne prijme neznámych cudzincov a pohostí ich, neopytuje sa ich na mená, tak ako sa patrí na zdvorilého hostiteľa. Jeho palác žiari bohatstvom — bronz, elektrón, zlato, no spomienka na bratovu smrť a na blúdenie milého druha Odysea kalia kráľovo šťastie. Večer v Sparte uplynie v spomienkach na Tróju. Telemachovi vyhŕknu slzy do očí, len čo začuje otcovo meno, a Helena hneď spoznáva Odyseovho syna. Potom, keď slzy utíši  čarovným liekom, rozpráva, ako sa Odyseus prestrojený za žobráka vybral do Troje na výzvedy, a Menelaos pripomína, ako múdro si počínal Telemachov otec v drevenom koni, keď ostatní hrdinovia sa už-už chceli prezradiť Trójanom.

Na druhý deň Telemachos vyjaví cieľ svojej cesty a až vtedy Menelaos podrobne vyrozpráva, čo sa dozvedel od morského starca Protea na ostrove Faros blízko egyptských hraníc, kde ho dvadsať dní zdržalo bezvetrie. Menelaos a jeho druhovia, oblečení do tuleních koží, prepadnú starca, ktorý má dar veštiť, a pevne ho držia, nedbajúc na to, že sa v ich rukách mení na leva, hada, pantera, diviaka, vodu a strom. Dozvedajú sa, že pred návratom ich ešte čaká cesta do Egypta, kde majú obetovať bohom, že Aias Oileovec zahynul pre svoju pýchu pri Gýrskych skalách.

Potom sa znovu vracia motív Agamemnónovej smrti, ktorý sa tiahne celou Odyssieou. Tentoraz básnik Proteovými ústami podrobne opisuje vladárov návrat a Aigisthov zločin. Aigisthos zákerne striehol a po hostine ho ukrutne zavraždil so všetkými jeho druhmi. Agamemnónov návrat je negatívom návratu Odyseovho a dopĺňa ho. 0 Odyseovi Proteus povie iba to, že plače za domovom ďaleko v oceáne, u nymfy Kalypso, kde niet lodí ani veslárov, ktorí by ho dopravili do vlasti. A táto správa zatieňuje zdanlivo ľahostajnú predpoveď, že Menelaovi i Helene bohovia po smrti určili pobyt na ostrove blažených.

Pokým v Menelaovom paláci plynie čas v družnom rozhovore, pytači sa dozvedia od Noemonta, ktorý Telemachovi požičal loď, že odišiel hľadať otca, a rozhodnú sa vystriehnuť ho pri skalnatom ostrovčeku Asteris, až sa bude vracať domov. Hlásateľ Medón ich potajomky vypočuje a oznámi ich plán Penelope, ktorú poteší prízrak jej sestry, poslaný Aténou.

OdyseaCast04-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast04-2
Stiahnuť audio súbor

Kompozícia Odysey
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast04-3
Stiahnuť audio súbor

5.spev

Na sneme bohov Zeus sa konečne rozhodne poslať Herma ku Kalypso s odkazom, aby Odysea prepustila do vlasti. Hrdina má odísť na plti, ktorú si postaví bez cudzej pomoci. Kalypso je pohoršená rozkazom bohov, ktorý si vysvetľuje ako závisť, no prepustí hrdinu, ktorý trávi celé dni v túžbe po domove a vernej manželke, po dyme z rodnej strechy. Darmo mu nymfa sľubuje nesmrteľnosť; dávno ho omrzela ona i jej ľúbezný ostrov plný krásnych stromov, spevu vtákov, ovocia a pramienkov. Iba šťastie smrteľných zdá sa mu prijateľné šťastie jednostaj tragicky vykupované; odmieta jednotvárnu blaženosť bohov.

Plť, zhlobená z kmeňov stromov, zanesie ho v sedemnásty deň do blízkosti fajackej krajiny. Tu ho zbadá Poseidón, ktorý sa práve vracia z Etiópie, a mocnými vlnami najprv zrazí plachtu a kormidlo a nakoniec roztriešti i samotnú plť. No božská Ino, kedysi smrteľná žena, zľutuje sa nad stroskotancom a dá mu zázračný ručník, pomocou ktorého sa na tretí deň vysilený a na smrť ustatý hrdina dostane do ústia rieky a tá vypočuje jeho modlitbu a utíši vlny. Nahý a špinavý zaspí Odyseus na brehu.

OdyseaCast05-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast05-2-06-1
Stiahnuť audio súbor

6.spev

V paláci Fajakov prisní sa kráľovskej dcére Nausikae tej noci sen. Ako dych vetríka zjaví sa v jej spálni Aténa v podobe jej priateľky a figliarsky ju karhá, že nemyslí na blízky sobáš a zanedbáva výbavu. Treba pripraviť bielizeň pre seba i pre toho, kto jej bude manželom! Dievča si hneď ráno vypýta vozík a mulice — otcovi sa hanbí povedať pravý dôvod, ale on ho hneď uhádne — a vyberie sa so slúžkami na morský breh prať. Potom sa dievčence vykúpu a hrajú sa s loptou. Ich veselý krik zobudí stroskotanca. Je v krajine nýmf, divochov, alebo statočných ľudí? Dievčatá sa pred ním rozbehnú ako plaché laňky; on však, zakrývajúc sa listnatým konárom, osloví Nausikau.

Potom rozpráva o svojich útrapách, prosí ju, aby mu dala šaty a ukázala mu cestu do mesta.

Nausikaa ochotne poskytne neznámemu cudzincovi, čo si želá, a ukáže mu cestu do mesta. Tam Odyseus padne k nohám kráľovnej Arety a prosí o návrat. Všetci užasnú nad jeho príchodom, hoci k Fajakom často chodievajú bohovia. Aténa mu totiž po kúpeli dala pôvab, krásu a vyššiu postavu. Aj Nausikaa zbadala, že je miláčikom bohov. Zostala hanblivo vzadu, aby nedala zlým jazykom podnet k rečiam, no v jej srdci, hoci nesmelo, prebúdza sa túžba.

OdyseaCast06-2
Stiahnuť audio súbor

Muži Odysey
Stiahnuť audio súbor

7.spev

Kráľ Alkinoos vyzve hosťa bez okolkov, aby sa priznal, či je božstvo, no Odyseus hovorí len o svojich strastiach a znovu prosí o loď.

Keď však osamejú v bronzovej sieni, ožiarenej svitom fakieľ, ktoré držia v rukách postavy zlatých chlapcov, Odyseus prezradí, ako sa dostal k brehu Fajakov a do paláca. Areta totiž spoznala odev, ktorý sama tkala. Kráľ nevidí zmysel tohto podivného dobrodružstva inak ako jeho dcéra, nechce však cudzinca nútiť a sľubuje mu návrat na fajackej lodi hneď na druhý deň.

OdyseaCast07-1
Stiahnuť audio súbor

8.spev

Ráno zvolá snem a vyzýva šľachticov, aby cudzincovi prichystali dary a vypravili mu loď. Slepý pevec Demodokos im spieva slávnu pieseň o Odyseovom a Achillovom hneve na hostine bohov. Hrdina si potajomky utiera slzy, zbadá to však jediný Alkinoos. Potom sa fajacká mládež preteká v hrách a víťaz v zápase, Euryalos, posmešne provokuje hosťa: iste je to nejaký priekupník, bažiaci len po tovare a zisku; v pretekaní sa sotva vyzná! Odyseus ani neodloží plášť, hodí disk najďalej zo všetkých a vyzýva Fajakov na zápas. Kráľ hádku uzmieri a Demodokos spieva pod šírym nebom pieseň o láske Area a Afrodity, manželky krivého Hefaista. Klamaný manžel prichytí milencov v lôžku, sputná ich oceľovými okovami a všetkých bohov dovedie na miesto činu. Bohyne zostanú z hanblivosti doma; Hermes sa však netají, že by chcel byť na Areovom mieste.

Všetci sa tešia z piesne a tanca a Odyseus chváli vrtkosť a obratnosť fajackej mládeže. Všetci prinášajú hosťovi dary — a loď už čaká, Nausikaa sa prichádza rozlúčiť. Ešte naposledy berie Demodokos v paláci do ruky lutnu a na Odyseovu žiadosť spieva o drevenom koni a dobytí Troje. Alkinoos znovu zbadá slzy v oku hosťa a vyzve ho, aby konečne povedal svoje meno, pôvod a osudy.

OdyseaCast08-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast08-2
Stiahnuť audio súbor

9.spev

Odyseus sa predstaví a rozpráva svoje dobrodružstvá: Cestou do Tróje napadol kmeň Kikonov, získal hojnú korisť, ale nakoniec musel rýchlo ustúpiť a z každej lode zostane na brehu šesť mŕtvych. Hrozný víchor pri malejskom myse ich zaženie k Lotofágom, ktorí sa živia čarovným plodom lotosu a ochotne ho dávajú jesť i iným. Kto ho však okúsil, zabudne na návrat domov i na druhov a Odyseus ich musí sputnať a nasilu odviesť na loď.

Odtiaľ sa lode, nevedno ako, dostanú k ostrovu Kyklopov, jednookých obrov, ktorí nesejú ani nežnú, nepoznajú právo a žijú každý osve. Na ostrove Odyseus a jeho druhovia nájdu obrovský sálaš s množstvom oviec, kde býva Polyfémos, Poseidónov syn, obor nesmiernej sily, ktorý sa nebojí ani samého Dia. Balvanom pri jaskyni by nepohlo ani dvadsaťdva vozov! Odyseus je príliš prefíkaný, než by tomu neokrôchanému barbarovi povedal svoje meno, nemôže mu však zabrániť, aby večer i ráno nezabil dvoch druhov a nezjedol ich s mäsom i kosťami. Cez deň však Odyseus nájde východisko: pripraví si končité brvno, opije obra tuhým vínom, ktoré dostal u Kikonov, a potom mu s pomocou druhov vrazí do oka rozpálené brvno. Ostatní Kyklopovia mu nevedia pomôcť, lebo Polyfémos obviňuje zo svojho nešťastia Nikoho; tak sa mu bol totiž Odyseus predstavil.

Ráno sa všetci šťastne dostanú von, skrytí pod bruchom baranov, a hrdina má ešte odvahu posmievať sa z lode slepému obrovi. Povie mu aj svoje pravé meno. Tu si Polyfémos spomenie na starú veštbu, podľa ktorej ho mal raz oslepiť istý Odyseus, a prosí Poseidóna, aby hrdinovi nikdy nedovolil vrátiť sa domov. Od tých čias je Poseidón Odyseovým úhlavným nepriateľom.

OdyseaCast09-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast09_2
Stiahnuť audio súbor

Ženy Odysey
Stiahnuť audio súbor

10.spev

Nasledujúce dobrodružstvo čaká Odysea na ostrove Aiolii, ohradenom kovovým múrom. Kráľ Aiolov sa zvedavo vypytuje na Tróju, hostí hrdinu celý mesiac a daruje mu vrece, v ktorom sú sputnané všetky nepriaznivé vetry. Tak sa lode šťastne dostanú až do blízkosti Itaky a zdá sa, že už nič nemôže znemožniť hrdinovi šťastný návrat. Sú tak blízko, že je vidieť pastierov a počuť ich hlasy. Odyseovi druhovia však otvoria zo zvedavosti vrece, vypustia vetry a búrka ich zaženie späť k Aiolovi, ktorý hrdinu nemilosrdne vyženie.

Skormútení Itačania plávajú ďalej, cítiac, že nijaký boh s nimi už nejde. Obrovskí Laistrygóni im rozbijú všetky lode, iba Odyseus sa s jedinou loďou zachráni a dostane sa na osamelú sihoť, kde býva mocná čarodejnica Kirka. Ostrov leží kdesi ďaleko v oceáne, kde večer a ráno sú blízkymi susedmi a odkiaľ ani nerozoznať svetové strany. Spomienka na strašných Laistrygónov Taká Odyseových druhov, nik sa nechce odvážiť ďalej na ostrov, odkiaľ vystupuje k nebu dym z akéhosi domu. Kirka skutočne premení prvú výzvednú skupinu na svine. Odyseus ju však premôže zázračnou kvetinou móly, ktorú dostane od božského sprievodcu Herma so zlatým prútom. Celý rok potom ostanú na čarovnom ostrove, kde sa slúžky rodia z lesov a studničiek, až im Kirka oznámi, že skôr než sa vrátia, musia zájsť ešte do podsvetia, kde sa doteraz s loďou nik nedostal.

OdyseaCast10-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast10-2
Stiahnuť audio súbor

11.spev

Strašná cesta do podsvetia j e vrcholnou etapou Odyseových dobrodružstiev. Loď dopláva cez Okeán až do krajiny Kimmerov, kde slnko nikdy neprerazí c'onu hmly a kde vládne večné šero. Hrdina obetuje mŕtvym pri vchode do podsvetia a láka ich k jamôčke s krvou obetných zvierat. Prvý prichádza Elpenor, ktorý sa zabil u Kirky pádom zo strechy, a žiada si pohreb. Na tejto drobnej epizódke možno si znovu overiť, že básnik „Odysey" sa osudu nepochovaných hrozil rovnako ako básnik „Iliady". Hrdina sa dá najprv napiť krvi veštcovi Teiresiovi, ktorý mu predpovedá, že sa vráti sám, na cudzej lodi, ale že zomrie blaženou smrťou uprostred šťastného ľudu. Pridáva výstrahy a radu, aby ďaleko na pevnine, až sa vráti, vykonal zmiernu obetu Poseidónovi, v kraji, kde ľudia budú pokladať veslo za vej áčku. Hrdinova matka chváli Penelopinu vernosť a oznámi mu, že Laertes žije v biede, žialiac za synom, a netají ani príčinu svojej smrti.

Trikrát sa syn pokúša objať matku a trikrát mu matkina duša uniká podobná snu alebo tieňu. Okolo jamky s krvou sa tiesnia zástupy mŕtvych: Tyra, pramatka Nestorova, ktorá sa zaľúbila do rieky, Antiopa, Diova milenka, matka zakladateľov Téb, matky a manželky iných dávnych hrdinov.

Tu Odyseus prerušuje svoje rozprávanie; je neskoro, treba pomýšľať na odchod alebo na spánok. Podivné čaro panuje v sieni. Alkinoos chváli pôvab jeho reči, sľubuje mu nové dary a prehovára ho, aby pokračoval..

Odyseus pokračuje.

Keď Persefona odohnala duše žien, prichádzajú k jamke tiene trójskych hrdinov. Agamemnón rozpráva o svojej smrti a z jeho opisu sa dozvedáme nové podrobnosti. Klytaimnestra zavraždila i Kassandru, ktorú si doviezol od Tróje, svojmu mŕtvemu manželovi odoprela aj ústa zatvoriť a oči zatlačiť, čo býva poslednou poctou mŕtvym. Vystríha i samého Odysea, lebo „ženám už nemožno veriť", a radí mu, aby sa na Itaku vrátil potajomky. Achilles sa trpko ponosuje na osud hrdinov v podsvetnej ríši.

Odyseus chváli udatnosť ieho syna Neoptolema, teší zachmúreného Aianta, ktorý ešte nezabudol na spor o zbrane, vidí Sisyfa vá+ať jeho obrovskú skalu, Tantala zmučeného od hladu a smädu, zhovára sa s prízrakom Heraklovým, no zrazu ho premkne hrôza z nariekajúcich tieňov a rýchlo ujde k lodi.

OdyseaCast11-1
Stiahnuť audio súbor

Bohovia Odysey
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast11-2
Stiahnuť audio súbor

12.spev

Teraz už nič nestojí v ceste návratu. Kirka však vystríha hrdinu pred Sirénami a dvojicou hrozných skál Skyllou a Charybdou, pomedzi ktoré doteraz prešla iba jediná loď.

Pokojné bezvetrie zaľahne na more, keď sa loď blíži k ostrovom Sirén; tieto čarovné bytosti s presladkým hlasom vedia o všetkom na šírom nebi i na zemi; čaro, ktorým chcú opantať plavcov, spočíva teda v prísľube, že budú vedieť všetko. Nič však nesme byť silnejšie ako myšlienka na návrat. Odyseus ich počuje priviazaný k stožiaru, pokým jeho druhovia, ktorým zalepil uši voskom, rýchlo veslujú z dosahu ch čarovných hlasov.

Hneď za nimi sa dvíha dym a príboj vín. A obrovský rachot oznamuje blízkosť strašnej Charybdy, ktorá trikrát denne vpíja a vypúšťa vodu, a Skylly, netvora s dvanástimi nohami a šiestimi hlavami, odpoly ukrytého vo vode. Pokým plavci pozerajú ku Charybde, Skylla urve každou zo svoj ch hláv po jednom z nich a nedbajúc na ich prestrašený nárek, žerie ich vo svojej jaskyni, kde vidieť ešte ich ruky, vystreté v smrteľnej úzkosti za Odyseom. Bol to najstrašnejší pohľad celého blúdenia.

Zvyšok plavcov dostane sa k ostrovu Thrinakia, kde boh Helios chová svoje posvätné kravy. Odyseus má na pamäti Teiresiove a Kirkine varovné slová a zaprisahá druhov, aby ostrovu vyhli, alebo aspoň aby sa nedotýkali Héliových stád. Ale boh chce ich záhubu: druhovia mu odoprú poslušnosť, pristanú na Thrinakii a keď celý mesiac dujú len nepriaznivé vetry, odvážia sa, trápení hladom, aj na Héliové kravy. Ich vina spočíva v tom, že nie sú schopní hrdinstva a radšej volia smrť z rúk Héliových než pomalé umieranie od hladu.

Rozhnevaný Helios hrozí, že odíde svietiť mŕtvym do podsvetia, ak sa mu nedostane pomsty. Stiahnutá koža kráv sa hýbe, mäso bučí ako živé kravy, no plavci nedbajú na nič. Keď zafúka priaznivý vietor, nasadnú na loď a plávajú ďalej. Ale Zeus roztriešti na šírom mori loď bleskom a ani jediný z nich sa nezachráni z vín. Odyseovi sa podarí udržať sa na stožiari, ktorý zviaže s troskami lodného kýlu. Daždivý Notos ho cez celú noc ženie späť ku Charybde, kde podstúpi posledné nebezpečenstvo: keď Charybda vpíja vodu, zachytí sa planej figy pri jej povrchu, počká, kým príšera znovu chrlí vodu, a zachytí sa zase na stožiari. V desiaty deň sa dostane na ostrov Ogygiu k nymfe Kalypso. O tom však už rozprával pri svojom príchode.

OdyseaCast12-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast12-2-13-1
Stiahnuť audio súbor

13.spev

Alkinoos i Fajaci zahrnú Odysea novými darmi. Deň mu uplynie v túžobnom očakávaní a večer konečne nastúpi cestu domov. Tvrdý, nanajvýš sladký, smrti podobný spánok zmocní sa hrdinu, ktorý ani nezbadá, kedy loď pristala na brehu. Fajaci ho pred úsvitom vyložia i s pokladmi na breh blízko jaskyne, sídla nýmf, a rýchlo sa vracajú späť. Žiarlivý Poseidón im pred vchodom do prístavu premení loď na skalu, no mesto ušetrí. Tak sa splní dávna veštba.

Odyseus, opatrný a nedôverčivý ako vždy, nepoznáva hneď rodný kraj. Nepoznáva ani Aténu, ktorá sa mu prihovorí v podobe mladého pastiera, a rozpráva jej vymyslený román k o pôvode z Kréty, o smrti Idomenovho syna, ktorého vraj zabil, aby si ubránil korisť od Troje, o zradných lodníkoch, ktorí ho vyložili na tejto neznámej pevnine. Utŕži si ironickú pochvalu bohyne.

Aténa mu potom ukáže známe miesta, aby dobre spoznal svoj ostrov. Napokon spoločne ukryjú dary Fajakov a privalia k jaskyni balvan. Hrdinovi zostáva ešte vyskúšať vernosť jeho ženy a potrestať pytačov. Preto bohyňa z neho urobí škaredého starca, oblečeného v handrách, a odchádza do Sparty po Telemacha.

OdyseaCast13-2
Stiahnuť audio súbor

Odyseove cesty
Stiahnuť audio súbor

14.spev

Odyseus najprv navštívi verného pastiera sviň Eumaia, ktorý gazduje sám, bez príkazov a usiluje sa zachovať stáda v čo najhojnejšom počte. Pastier tuláka vďačne pohostí a s láskou spomína svojho pána, ktorý blúdi kdesi v neznámej cudzine. Žobrák predpovedá Odyseov skorý návrat a predkladá pastierovi ďalší „románik". Pochádza vraj z Kréty, je synom Kastorovým z vedľajšej manželky. Bol dosť chudobný, no bohato sa oženil a v boji bol udatný, hoci poľné práce nemal nikdy rád. Bol aj pri Tróji, potom blúdil až pri egyptských brehoch, upadol do rúk fenických kupcov, zažil stroskotáme lode a nakoniec stretol u thesprótskeho kráľa Feidóna i Odysea, ktorý vraj odbočil do Dodóny, no čoskoro sa vráti; aj loď je už pripravená!

Eumaios dobre vie, čo si má myslieť o rozprávkach chudobných pútnikov. Nejeden oklamal Penelopu i jeho, aby dostal bohaté dary. Nepomáha ani prísaha. Jednako však obslúži žobráka ako vzácneho hosťa a dá mu najlepší kúsok mäsa. „Cudzinec" potom odznova rozpráva o výzvednej výprave, ktorú vraj pri Tróji podnikol pod vedením Menelaa a Odysea. Bola vraj ukrutná z ma, no Odyseus sa mu vtedy postaral o plášť. Eumaios pochopí a na noc ho prikryje plášťom, ktorý nosí v zlom počasí .

OdyseaCast14-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast14-2
Stiahnuť audio súbor

15.spev

Telemachos sa dozvie od Atény, aké úklady mu chystajú pytači, a bojí sa aj o matku. Nezabudne na dieťa z prvého manželstva a nevydá sa, kým on tu čaká v Sparte? Menelaos daruje mládencovi krásny pohár z čistého striebra, Helena zasa veľkolepé rúcho pre budúcu manželku. Znamenie orla s husou v pazúroch vysvetlí mu Helena tak, že Odyseus sa už čoskoro vráti, alebo sa už možno aj vrátil. Telemachos sa ani nezastaví v Pyle, iba preloží Menelaove dary priamo na loď a hneď pokračuje v ceste domov.

Odyseus zatiaľ naznačí Eumaiovi, že má v úmysle odísť žobrať do mesta, a vypytuje sa obratne na Laerta. Eumaios mu rozpráva, ako sa kedysi dostal na Itaku. Pochádza z bohatého ostrova Sýrie, kde ľudia nepoznajú hlad ani chorobu, a bol kráľovským synom. Fenická slúžka ho však predala svojim krajanom a od nich ho kúpil Laertes.

Obidve dejové pásma sa ďalej striedajú: Telemachos obratne vyhne pytačom, ktorí na neho ešte stále striehnu, no pred mestom sa rozlúči s priateľmi a odchádza podľa príkazu Aténinho k Eumaiovi. Nové znamenie vysvetlí veštec Theoklymenos, ktorého vzal na loď v Pyle tak, že Odyseov rod bude na Itake panovať večne.

OdyseaCast15-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast15-2
Stiahnuť audio súbor

Komentár - Preklad Homérových eposov
Stiahnuť audio súbor

16.spev

Odyseus už z diaľky počuje kroky a kňučanie psov. Eumaios sa dojato zvíta s Telemachom a žobrák, predstierajúc rozhorčenie nad výčinmi pytačov, vypytuje sa na zmýšľanie ľudu. Pastier sa poberie do mesta s odkazom, že sa syn šťastlivo vrátil, a zatiaľ Odyseus, ktorého Aténa znovu premenila na krásneho a statného, dáva sa poznať synovi, ktorý ani uveriť nechce nečakanému šťastiu.

Plán pomsty zdá sa synovi prismelý. V paláci hoduje vyše sto pytačov, ako s nimi budú oni dvaja bojovať? Odyseus mu vysvetlí svoj zámer: on sám príde do mesta v podobe žobráka a presvedčí sa na vlastné oči, kto mu je verný a kto tupí jeho pamiatku. Telemachos zasa nenápadne odnesie zbrane, aby sa pytači nemohli vyzbrojiť. 0 návrate sa však nesmie nik nič dozvedieť, ani sama Penelopa.

Telemachova loď zatiaľ už doplávala do zálivu a hlásateľ sa pred palácom stretne s Eumaiom, ktorý nesie Penelope rovnakú správu: Telemachos sa šťastne vrátil!

Neúspech ešte väčšmi zatvrdí pytačov. Chystajú sa mladíka zabiť ešte skôr, než prezradí ich úklady, no niektorí z nich, najmä Amfinomos, váhajú preliať krv príslušníka kráľovského rodu. Na Penelopine výčitky odpovedajú lichotivými slovami, ale božstvo už zmiatlo ich mysle, lebo sa blíži deň záhuby. Nie sú už schopní rozumne uvažovať

OdyseaCast16-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast16-2-17-1
Stiahnuť audio súbor

17.spev

Na druhý deň sa Telemachos vráti do paláca, kde ho matka víta s radostným plačom. Aténa okolo neho rozliala božský pôvab, všetci ho pozorujú s úžasom, i sami pytači sa usilujú byť milí, hoci mu v srdciach chystajú smrť. Theo-klymenos opakuje veštbu, že Odyseus sa už vrátil a možno sa niekde skrýva. Pytači sadajú k hostine, z polí sa už blíži Odyseus. Vracia sa ako krivý žobrák, s palicou a v otrhaných šatách. Pri oltári nýmf ho surovo vyhreší Menestheus, pastier kôz. Žobrák pokorne znáša príkorie. Len túžbu nevie ovládnuť: vypytuje sa na palác a vopred ho Eumaiovi opíše. Pri vrátach ho spozná starý pes Argos, ktorý leží na hnojisku plný vší, pokrúti chvostom a zdochne pri jeho nohách. Žobrák si potajomky, aby to Eumaios nevidel, utrie slzu.

V hodovnej sieni je hlučno. Fenros práve dospieval; žobrák začne obchádzať pytačov, ktorí dávajú neradi, hoci z cudzieho. Antinoa počastuje ďalším „románikom". Býval vraj bohatý a žobrákom bohato rozdával. Jeho vojsko však porazili Egypťania a jeho samého predali do otroctva na Kypros, odkiaľ teraz prichádza. Pridá aj poznámku o Antinoovej skúposti a dostane za to úder podnožkou, na veľké rozhorčenie prítomných: Čo keby sa v tom žobrákovi skrýval niektorý z nesmrteľných bohov?

Telemachos i žobrák znášajú urážku pokojne. Aj Penelopa sa dopočuje o žobrákovi a zve ho k sebe, najmä keď sa dozvie, že vie krásne rozprávať a nesie správy o jej manželovi. Žobrák sľúbi prísť večer, lebo sa bojí pytačov.

OdyseaCast17-2
Stiahnuť audio súbor

18.spev

Atmosféra neistoty a čudného tajomná ďalej opriada palác. Prichádza „domáci" žobrák Iros a s hnevom vyzýva cudzinca na zápas. Odyseus ho ľahko premôže, lebo Aténa mu znovu pridala sily, no mnohý z pytačov si povšimne tú náhlu premenu žobráka, ktorý sa zdal taký starý a biedny. Odyseus ešte láskavo dohovára Amfinomovi, ale už je neskoro. I jeho už Aténa zaplietla do osídiel osudu. V Penelope zase vzbudí túžbu ukázať sa ženíchom, prikrášli ju Afroditiným božskými líčidlami, dá jej väčšiu postavu a pleť bielu ako zo slonoviny, aby jej pytači dali čo najviac darov a ona si tak získala vážnosť u manžela i syna. Večer žobrák pošle slúžky spať a sám sa stará pytačom o svetlo.

Jeho skúška však nie je ešte skončená; lebo žiaľ ho musí zasiahnuť až do hĺbky srdca. Eurymachos sa posmieva jeho bruchu a chce ho najať za sluhu. Žobrák znovu spomenie Odysea, no trojnožka tentoraz zasiahne čašníka. Iba Telemachove odhodlané slová zabránia horšiemu.

Potom pytači odchádzajú spať .

OdyseaCast18-1
Stiahnuť audio súbor

Interpretácia Homérových eposov
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast18-2-19-1
Stiahnuť audio súbor

19.spev

Nadišiel čas, keď žobrák prvý raz prehovorí s paňou domu. Telemachos mu na jeho pokyn pomáha odniesť zbrane a Aténa im k tomu svieti, až stena a povala žiaria, akoby horeli. Služobné Eurykleia zatvorila v ich komnatách. Potom Penelopa rozpráva o svojich útrapách, o svojej biede. Už roky klame pytačov márnou nádejou, jej srdce horí tuhou po manželovi. Slúžky vyzradili, že v noci tajne pára, čo cez deň ušila, rodičia ju nútia vydať sa, syn sa hnevá, že mu ubúda majetku. Odyseus sa však neprezradí a rozpráva jej ďalší románik, počtom už štvrtý, hoci je dojatý jej slzami. Pochádza vraj z Kréty a Odysea tam videl na vlastné oči. Na Penelopinu žiadosť opisuje presne hrdinov plášť s majstrovsky ozdobenou ihlicou a práve tak ako Eumaiovi, aj jej predpovedá skorý Odyseov návrat. Penelopa mu dá pripraviť krásne lôžko, no on dáva prednosť hovädzej koži v predsieni. Pri umývaní nôh ho však spozná slúžka Eurykleia podlá jazvy, ktorú si utŕžil ešte v mladosti pri poľovačke na diviaky u Autolyka, svojho starého otca. Starkej vystreknú slzy, no jasavý výkrik jej uviazne v hrdle. Obzerá sa za paňou, aby jej oznámila radostnú novinu, ale žobrák včas zakročuje. Penelopa bolestne rozmýšľa o svojom osude; tak to býva každý večer, lebo cez deň iba plače. Má čakať na manžela? Má byť po vôli synovi? Na žobráka sa obráti s prosbou, aby jej objasnil sen: prisnilo sa jej, že jej orol zadlávil dvadsať husí, potom sa však vrátil a oznámil jej ľudským hlasom, že on je jej manželom a že pytačom pripraví krvavý osud.

No hoci jej príde ťažko rozlúčiť sa so svojím domovom a často naň bude spomínať, je odhodlaná posúriť rozhodnutie, vezme si toho, kto prestreli Odyseovým lukom uchá dvanástich sekier postavených v rade za sebou. Žobrák ju uisťuje, že sa Odyseus vráti skôr, než niekto stihne napnúť jeho luk.

Tak obaja manželia urobili posledné rozhodnutie a obidvoch trápi blízkosť chvíle, keď sa osud naplní.

OdyseaCast19-2
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast19-3-20-1
Stiahnuť audio súbor

20.spev

Fakle už dohasínajú; dom sa ozýva chichotom slúžok, ktoré idú za pytačmi. Žobrák leží v predsieni na hovädzej koži a nemôže zaspať. Myšlienky na zajtrajší deň tiahnu mu hlavou. Bojí sa budúcnosti, veď pytačov je veľa a majú príbuzných, ktorí sa sotva vzdajú pomsty. Aténin prízrak ho uteší a rozleje mu po viečkach spánok. Penelopa však zostáva sama so svojou úzkosťou.

Odyseus začuje v spánku jej nárek a zrazu je mu, akoby stála pri ňom, spoznala ho a všetko sa prezradilo. Vonku sa už brieždi. Strach ho vyženie pred dom a zrazu sa i on cíti osamelý a prosí Dia o znamenie od bohov i ľudí. Tu sa ozve z jasného neba hrom a jedna z dvanástich slúžok, ktoré obďaleč mleli obilie, pozdraví ten úder hromu želaním, aby tu dnes pytači jedli naposledy. Chvíľa krízy pominula, Odyseus je si zase istý víťazstvom.

Nastáva deň Apolónovho sviatku, deň pomsty. Na dvore je rušno. Slúžky upratujú a nosia vodu, sluhovia štiepajú drevo, Telemachos sa ponáhľa na snem. Pastieri priháňajú dobytok na hostinu. Melantheus hrozí žobrákovi päsťou, ale Filoitos chce v každom žobrákovi uctiť pamiatku svojho pána:

Žobrák ho utešuje; Odyseus sa vráti ešte skôr, než sa on vráti k svojim stádam. Pytači sa radia, ako Telemacha zabiť, no nepriaznivé znamenie ich znovu odradí. Hostina už nie je bezstarostná ako kedysi. Telemachos hovorí tvrdými slovami ako ozajstný pán domu. Z jeho slov znie odhodlanosť a pohŕdanie. Ale Odyseova skúška sa ešte stále neskončila. Boháč Ktesippos hodí za ním hovädzí hnát a div že ho nezasiahne do hlavy. Žobrák sa potajomky len usmeje. Pytačov zachváti šialený smiech a ani nezbadajú náhle temno v sieni, prízraky mŕtvych na dvore a v predsieni, steny sfarbené krvou. Ich smiech len zastiera zúfalú úzkosť zavrhnutých. Sedia, čeľuste škeria ohavným úškľabkom, mäso, ktoré si berú zo stola, je skropené krvou, oči majú plné sĺz a v dušiach sa im dvíha predtucha žiaľu.

Telemachos nedbá na ich smiech a vyhrážky. Pozerá ticho na otca a čaká na znamenie.

OdyseaCast20-2
Stiahnuť audio súbor

Rekonštrukcia interpretácie Homérových eposov za jeho čias
Stiahnuť audio súbor

21.spev

Penelopa prináša Odyseov luk. Je to pamiatka na jeho priateľa bohatiera Ifita a Odyseus ho nikdy nehrával so sebou do boja. Prichádza rozhodujúca chvíľa. Telemachos chce skúsiť svoju silu ako prvý. Ak sa mu podarí napnúť luk, ukáže sa hodným svojho otca a nebude musieť toľko smútiť za matkou. Trikrát sa o to pokúsi a už by bol luk napäl, keby mu otec nebol dal znamenie. Pytačom sa nedarí; zohrievajú luk, natierajú ho lojom, ale nadarmo. Ostávajú už len dvaja najlepší: Eurymachos a Antinoos. Žobrák sa zatiaľ vytratí a dáva sa spoznať dvom verným pastierom, Eumaiovi a Filoitovi. Prvý mu má podať luk, až ho bude odnášať, druhý má zamknúť dvere, aby nik neušiel. Ani Eurymachos nevie luk napnúť a Antinoos radšej navrhuje skúšku odložiť na druhý deň. Žobrák pri dverách osmelí sa žiadať o dovolenie, aby aj on mohol skúsiť svoju silu, na veľkú nespokojnosť ženíchov, ktorí sa boja, že ich zahanbí. Telemachos mu vyhovie, nedbajúc na ich zúrivý krik. Žobrák znalecky pozerá na luk a zrazu celkom ľahko napne tetivu, až zadrnčí ako lastovičí spev. Dvere sú zatvorené. Eurykleia stráži slúžky. Ozve sa zvuk hromu; pytači zblednú. Odysea povzbudí to znamenie, že spravodlivosť má zvíťaziť. Zdvihne luk, prestreli bez námahy uchá sekier a pokojným hlasom komentuje svoje umenie.

OdyseaCast21-1
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast21-2-22-1
Stiahnuť audio súbor

22.spev

 Telemachos si stane vedľa otca s mečom v ruke. Pytači nechápu ešte ani vtedy, keď padne Antinoos. Žobrák sa konečne dáva spoznať a teraz už nepomáha ani vyjednávanie. Boj je neľútostný, nezmieriteľný, bez akýchkoľvek ohľadov. Telemachos prebodne Antinoa od chrbta, ostatní padajú zasiahnutí šípmi. No boj sa nekončí tak ľahko, lebo Melantheus doniesol tajnými chodbami pytačom zbroj a tí vyhrážajú Odyseovi smrťou a Penelope otroctvom. Nebadajú, že Aténa zachytáva ich oštepy a mení smer ich letu. Keď sa i ona dá spoznať, nemyslia už ani na obranu. Behajú po sieni ako splašené kravy, ako drobné vtáctvo pred supom. Aj Leiodes, najskromnejší z nich, musí zaplatiť životom. Len pevec Femios a hlásateľ Medón vyviaznu životom.

Mŕtvoly ležia na zemi ako ryby v slnečnej žiare. Odyseus uprostred nich je ako lev, ktorý práve zahrdúsil býka. Zakazuje však Euryklei tešiť sa, lebo išlo o spravodlivosť, nie o vraždenie.

OdyseaCast22-2
Stiahnuť audio súbor

23.spev

Neverné slúžky musia najprv upratať a vyčistiť sieň, kým ich Odyseus obesí ako holubice, ktoré sa zrazu nájdu v pasci. Pribudne k nim aj zohavená mŕtvola zradcu Melanthea. Správa sa roznesie po celom paláci. Prichádzajú ostatné slúžky, vítajú pána, len Penelopa sa nedá presvedčiť. Dôstojnosť manželky prikazuje jej nedôverovať neznámemu, hoci ju Telemachos hreší. Až zmienka o manželskej posteli vtesanej do kmeňa olivy ju presvedčí. Konečne má odvahu spoznať manžela, objať ho a pobozkať.

OdyseaCast23-1
Stiahnuť audio súbor

Vplyv Homéra na literatúru – Pohomérska epika
Stiahnuť audio súbor

OdyseaCast23-2-24-1
Stiahnuť audio súbor

24.spev .

V podsvetí sa Achilles rozpráva s Agamemnónom o tom, čia smrť bola lepšia, keď zrazu prichádza zástup pytačov a oznamuje Odyseov návrat. Agamemnón znovu porovnáva Klytaimnestru s Penelopou: o oboch sa budú spievať piesne.

Na zemi sa Odyseus chystá navštíviť Laerta. Nájde ho v špinavých, zaplátaných šatách, no ani tentoraz si neodoprie podať krátky románik o svojom pôvode, skôr než sa dá poznať.

Príbuzní pytačov sa zatiaľ chápu zbrane. Antinoov otec Eupeithes upozorňuje na to, že Odyseus veľa ľudí odviedol k Tróji, že potom stratil všetky lode a nakoniec pobil veľa chlapov, keď sa vrátil domov. Hlásateľ Medón oznamuje, že sa tak stalo z vôle bohov. Halitherses spomína na staré znamenia, o ktoré nik nedbal. No menšina je pri tom všetkom odhodlaná bojovať. Bitka však trvá len chvíľu, aby Laertes a Telemachos mohli ukázať svoju udatnosť. Aténa zastavuje z vôle Diovej boj, z mysle všetkých vyhládza spomienku na nepriateľstvo a uzavrie s nimi novú zmluvu. Tak sa naplnila Diova vôľa.

OdyseaCast24-2
Stiahnuť audio súbor

Reflexia Homéra v súčasnom Grécku
Stiahnuť audio súbor

Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??