Aká je rómska literatúra?

Aká je rómska literatúra?

Nedávno sme si pripomenuli storočnicu narodenia Eleny Lackovej, spisovateľky, ktorá je – spolu s Deziderom Bangom – pre väčšinu z nás zosobnením rómskej literatúry. Ale čo o nej vieme viac, aké sú jej problémy či výzvy? Vo svojej práci sa tým zaoberá Jana Gáborová Kroková, s ktorou by ste sa mohli stretnúť v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove či na prešovskej univerzite. V dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry a Centre jazykov a kultúr národnostných menšín. Rómska literatúra, to je pre ňu aj:  

O rómskej literatúre

Foto/Zdroj: Google