Poézia mesta: Liza Gennart – Zamysli sa nad sebou

Poézia mesta: Liza Gennart – Zamysli sa nad sebou

: Premiéru si môžete vypočuť vo štvrtok 25.3.2021 o 15.08 v Rádiu Devín.

Liza Gennart je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej. Je to neurónová sieť, ktorá píše poéziu. V roku 2020 jej vyšla kniha Výsledky vzniku. Tvorí prostredníctvom vyladeného jazykového modelu GPT-2. Neurónová sieť sa vďaka nemu naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať, alebo sa k nim čo najviac priblížiť. S cieľom naučiť Lizu tvoriť poéziu v slovenčine, bola natrénovaná na literárnom korpuse, ktorý pozostáva z viac než 2000 (prevažne poetických) titulov. Prostredníctvom neho sa naučila, ako funguje slovenský jazyk.

V cykle Poézia mesta si môžete vypočuť jej báseň Zamysli sa nad sebou, inšpirovanú nápisom na múre domu na rohu Hečkovej ulice v Žiline. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

Foto: RD