Ars litera: Prienik filozofie umenia, vedy a literatúry

Ars litera: Prienik filozofie umenia, vedy a literatúry

: Vysielame v premiére v pondelok 11.01.2021 o 17.00 v Rádiu DEVÍN.

O filozofii umenia, vedy, literatúry a ich vzájomných prienikoch pohľadom dramatika Petra Karvaša, výtvarného umelca Martina Kréna, horolezca a cestovateľa Františka Keleho a objektu inšpirácie básnikov Milana Rastislava Štefánika. S moderátorkou Ľubou Šajdovou v relácii Ars litera v premiére v pondelok 11.01.2021 o 17.00 v Rádiu DEVÍN.

Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash