Ars litera: Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ars litera: Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

V Ars litere s názvom Neprižmúr oko sa na svet kníh a čítania pozrieme inak. Jozef Palaščák navštívil Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Ars litera je vlastne správou z tejto návštevy a výberom z rozhovorov s jej riaditeľom, technikmi, riaditeľkou knižnično-informačných služieb, redaktormi časopisov pre nevidiacich, lektormi literárneho klubu pre nevidiacich aj s nevidiacou korektorkou tlačí v braillovom písme, ktorá píše básne. Navštívime svet, v ktorom sa stránok musíš dotknúť bruškami prstami, aby sa ťa dotkli a kde sa musíš pozorne započúvať do všetko obklopujúceho šumu, aby si našiel svoju cestu lesom zvukov.

ars litera._neprižmúr oko