Verše: Veľké hlasy divadla čítajú poéziu

Verše: Veľké hlasy divadla čítajú poéziu

: Od pondelka 13. do piatka 17. januára o 15.50 v Rádiu Devín.

Výnimoční herci minulosti čítajú poéziu slovenských a svetových básnikov. Karol Machata, Viera Strnisková, Gustáv Valach, Zdena Gruberová, Ladislav Chudík, Leopold Haverl - šesť nezameniteľných hlasov, šesť výnimočných hercov, ktorí mali blízko aj k básni. Pripomeňme si ich spolu. Najprv v pondelok ráno po deviatej spolu s Karolom Machatom, lebo 13. január bol i dňom jeho narodenín. V cykle Veľké hlasy divadla čítajú poéziu budeme pokračovať od pondelka 13. do piatka 17. januára o 15.50.

Foto: RTVS