Ján Hollý: Svätopluk

Ján Hollý: Svätopluk

Učili sme sa o ňom v škole, niektorí vieme skandovať prvé štvorveršie, tak ako to počujeme z archívneho záznamu v interpretácii Viliama Záborského. Ale toto dielo v podstate nepoznáme. Pritom básnickým majstrovstvom vynieslo svojho tvorcu na náš Parnas. Aj o samotnom básnikovi iba opakujeme encyklopedické heslo alebo kapitolu z učebnice, ktorú sme sa museli naučiť naspamäť. Keď zabudneme na povinné memorovanie v školských laviciach a započúvame sa do tohto básnického monumentu, uvedomíme si jeho výnimočnosť a utvrdíme sa v tom, že jeho autor nie je len prázdna literárna ikona.

Epos Jána Hollého Svätopluk zaznie v Rádiu Devín kompletný: v preklade Jozefa Mihalkoviča a Štefana Moravčíka do súčasnej slovenčiny - recituje Peter Rúfus. Nezabudli sme ani na tých, ktorí budú chcieť počuť jazyk, ktorým Hollý Svätopluka napísal. V pôvodnej bernolákovčine interpretuje Ida Rapaičová.

holly_svatopluk_460.jpg
Zoznam rozhovorov

Zoznam spevov1. rozhovor: Prečo Svätopluk?

1. spev
2. rozhovor: Kompozícia eposu Svätopluk

2. spev
3. rozhovor: Historický kontext Hollého eposu
3. spev
4. rozhovor: Svätopluk z pohľadu historikov

4. spev
5. rozhovor: Bernolákovčina 1. časť
5. spev
6. rozhovor: Bernolákovčina 2. časť
6. spev
7. rozhovor: Preklad eposu

7. spev
8. rozhovor: Historické postavy
8. spev
9. rozhovor: Litarárne postavy

9. spev
10. rozhovor: Svätopluk v literatúre 1. časť
10. spev
11. rozhovor: Svätopluk v literatúre 2. časť
11. spev
12. rozhovor: Ján Hollý život a dielo

12. spev
13. rozhovor: Svätopluk a historiografia 1. časť

14. rozhovor: Svätopluk a historiografia 2. časť

15. rozhovor: Svätopluk a historiografia 3. časť
Zo zákulisia Parnasu


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame