Dante Alighieri: Božská komédia - Raj

Dante Alighieri: Božská komédia - Raj

Ríšu zatratencov, z ktorej niet úniku, si Dante predstavoval ako lievik, ktorý vytvoril  Lucifer, keď ako  zlý anjel padal z nebies do stredu zeme. Dante vstúpil do pekelnej brány pri Jeruzaleme. Čakal ho drsný skalnatý terén s horským chodníkom a kamennými mostmi,  štyri pekelné rieky, Predpeklie, deväť pásiem a ďalšie podpásma  a žľaby -   Horné a Dolné Peklo s celou škálou tých najťažších ľudských hriechov. Masa zeminy, ktorú Lucifer vytlačil, vytvorila Očistcovú horu uprostred oceánu. K nej sa vybral  Dante v sprievode Vergilia, ktorý bol jeho spoločníkom aj na púti Peklom.  V Očistci  však duše majú nádej, že sa dostanú medzi blažených -  keď sa očistia od  siedmich smrteľných hriechov.  Preto Dante musí vystúpiť na sedem terás so siedmimi bránami. Pri prvej bráne mu anjel vyryje na čelo hrotom meča  sedem  P, čo je  iniciála latinského slova peccatum - hriech. Pri každej zo siedmich brán mu jedno P zmizne, až je napokon očistený podobne ako ostatní hriešnici. Na vrchole Očistcovej hory je Pozemský raj – nádherná záhrada s kvitnúcou lúkou a žblnkajúcimi potokmi,  kde ho na prahu čaká Beatrice .
Tá sa ujíma roly sprievodkyne v Raji nebeskom. Spolu sa vznesú  k deviatim sféram, kde stretávajú duše blažených:  tých, ktorí nie vlastnou vinou nesplnili sľub, tých, ktorí konali dobro, ale v túžbe po svetskej sláve, a tých, ktorí podľahli vášni lásky, ale potom sa kajali. Po Lune, Merkúri a Venuši vzlietne Dante s Beatrice do ďalších štyroch sfér – do sféry Slnka, Marsa, Jupitera a Saturna. Tu  stretávajú duše mudrcov, potom tých, ktorí zomreli pre vieru, spravodlivých panovníkov a kontemplatívcov.  Danteho napokon čaká  Empyreum, kde tróni Boh.

1. rozhovor
Danteho pokladajú za najdokonalejšieho básnika všetkých čias, ktorého zatiaľ nik neprekonal. Žil pred vyše 700 rokmi a stále je moderný.
Skôr než otvoríme stránky  Raja,  zrekapitulujeme si, ako si Dante Očistec predstavoval a  koho do Očistca umiestnil.   Nezabudneme tiež pripomenúť, aký je rozdiel medzi Očistcom a Peklom a ako si Očistec Dante predstavoval. Zobrazil ho ako horu – ako stále  sa zužujúci kužeľ,  teda opačne ako Peklo, ktoré má  tvar lievika alebo obrátenej pyramídy. To je špecifikum Danteho alebo takto si to v stredoveku predstavovali?...

1. rozhovor - Zhrnutie Očistca Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1.spev
Dante vzýva samého Apolóna, aby mu pomohol zavŕšiť svoje dielo. Dosiaľ mu stačil jediný vrchol Parnasu, Múzami obývaný, teraz potrebuje aj druhý, zasvätený tomuto bohovi básnického umenia.  Celým Rajom ho bude  sprevádzať Beatrice. Vystriedala Vergilia, ktorý bol sprievodcom Peklom a Očistcom.  Vzlietnu silou Beatricinho pohľadu. V Raji vládnu iné zákonitosti ako na zemi. Nad zemou sa vznáša  9 sfér:  Mesiac,  Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn, potom  nebo stálic, krištáľové nebo a  empyreum, kde tróni Boh.

1.spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


2.spev
Dante  a Beatrice sa dostali do sféry Mesiaca. Škvrny na Mesiaci si vysvetľovali ľudia v Taliansku ako obraz Kaina, odsúdeného do vyhnanstva na Mesiac, aby večne nosil tŕnie. Dante ich vysvetľuje podľa  Averroea – arabského filozofa  Ibn Rušda. Beatrice v dlhej doktrinálnej partii  vyvracia nesprávny názor a  a podľa súdobej filozofie potom vykladá správny názor.

2. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


3.spev
Dante  a Beatrice sú vo sfére Mesiaca. Na Lune sú blažené duše tých, ktorí cudzou  vinou nemohli dodržať sľub.    V prvej nebeskej sfére je Piccarda – sestra Danteho priateľa Foreseho Donati, ktorú jej druhý brat Corso Donati násilne vytrhol z kláštora a musela sa vydať.  A medzi dušami je tiež   cisárovná Konštancia.

3. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


4.spev
Dantem zmietajú pochybnosti a Beatrice mu ich vyvracia. Prvá otázka sa týka nižšej odmeny v nebi za nesplnenie sľubov, zapríčinené cudzou zvôľou, ako v prípade Piccardy  a cisárovnej Konštancie. Druhá mieri na klamný dojem, ktorý by dával za pravdu Platónovmu učeniu, že duše sídlia na hviezdach, odkiaľ sa schádzajú do ľudských tiel a kam sa po ich smrti vracajú. Stále sú v 1.nebeskej sfére - na Mesiaci, kde sú duše tých, čo nie vlastnou vinou nesplnili sľub.

4. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


5.spev
Dante sa vracia k otázke nedodržaného sľubu a ďalej ju rozvíja. Ústami Beatrice v duchu scholastickej filozofie Tomáša Akvinského rozlišuje vôľu absolútnu a vôľu ovplyvnenú okolnosťami.  Opustia sféru Luny, kde sú duše, ktoré nie z vlastnej viny  nemohli dodržať sľub   -  tak ako  Piccarda a cisárovná Konštancia – a dostanú sa do druhej nebeskej  sféry - na Merkúr.

5. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


6.spev
Dante a Beatrice sú v druhej nebeskej  sfére - na Merkúre- Tam  sú duše, ktoré  konali dobro, ale v túžbe po svetskej sláve. Prvá duša, ktorá  na Merkúre prihovorí Dantemu, je cisár Justinián, ktorý zhromaždil a spísal všetky rímske zákony. Justinián  poskytne Dantemu výklad o  rímskych dejinách od Enea až po Karola Veľkého.

6. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

  

7.spev
Cisár  Justinián sa opäť priblíži k zboru blažených, spievajúc hebrejský a latinský hymnus: „Pozdravený buď, svätý Bože zástupov, ktorý z výšky osvecuješ svojím jasom, šťastné ohne tejto ríše!“  Beatrice vyvracia Danteho pochybnosť, ktorá sa ho zmocnila pri Justiniánovom výroku,  že Jeruzalem podľa práva bol potrestaný za ukrižovanie Krista.  Stále sú na Merkúre – v 2.nebeskej sfére, kde sú tí, čo konali dobro, ale v túžbe po svetskej sláve.

7. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


8.spev
Dante a Beatrice sa ocitli v 3.nebeskej sfére – na  Venuši. Tam sú duše, ktoré podliehali popudom lásky telesnej, ale zavčasu ju dokázali skrotiť a premeniť na lásku duchovnú a zvyšok života konali v intenciách lásky a milosrdenstva.  Sú to svetlá, ktoré sa k Dantemu a Beatrici približujú, aby odpovedali na jeho otázky. Medzi nimi je      Karol Martel, syn Karola II. Chromého z Anjouovského rodu, a dcéry kráľa Štefana z rodu Arpádovcov.

8. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


2. rozhovor
Latinčina bola v čase Danteho života oficiálne používaný jazyk vzdelancov. Prečo teda Dante nenapísal Božskú komédiu v latinčine? A prečo si spomedzi 14 talianskych nárečí vybral práve toskánčinu? Danteho taliančina je stará vyše 700 rokov a napriek tomu jej rozumejú aj dnešní Taliani.

2. rozhovor - Jazyk Božskej komédie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


9.spev
V 3. nebeskej sfére – na Venuši zavŕši svoju reč duša  Karola Martella,   syna  Karola II. Chromého z Anjouovského rodu, a dcéry kráľa Štefana z rodu Arpádovcov.   Dantemu a Beatrice sa prihovoria tiež ďalšie svetlá: Cunizza da Romano a provensálsky trubadúr Folco.

9.spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

10.spev
Nebadane, Dante ani nevie ako, sa s Beatrice presunuli do 4.nebeskej sféry – do sféry Slnka.  Dante vidí okolo seba svetlá ešte intenzívnejšie, ktoré  nádherne spievajú a vytvoria okolo nich korunu. Je to 12 mudrcov, filozofov na čele s Tomášom Akvinským, autorom scholastického učenia cirkvi. Vedľa neho je jeho vedecký odporca Sigieri, ale tiež jeho učiteľ Albert Veľký a starozákonný Šalamún, Boetius  a Gracián.

10. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

           

11.spev
Danteho a Beatrice obkolesilo vo sfére Slnka 12 mudrcov. Tomáš Akvinský s obdivom hovorí o sv. Františkovi a františkánskom ráde. V závere reči kritizuje dominikánsky rád, ktorého je sám členom.

11. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.12.spev

Vo sfére slnka sa ku korune 12 mudrcov na čele s Tomášom Akvinským priblíži  k Dantemu a Beatrice veniec 12 mudrcov so  sv.Bonaventúrom.  Profesor na parížskej Sorbone vychvaľuje sv.Dominika a dominikánsky rád a v závere svojej reči kritizuje rád františkánsky, hoci je sám  františkánom.

12. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

3. rozhovor
Danteho záhrobný svet je členitý. Prekvapuje stále sa meniacimi bizarnými obrazmi a často z neho naskakujú zimomriavky. Aj najzarytejší ateista sa musí zamyslieť, čo bude potom, keď naposledy vydýchne. Ako si posmrtný život predstavovali v stredoveku...

3. rozhovor - Religionistický pohľad Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


13.spev

Vo sfére Slnka sú duše ľudí,  ktorí sa vyznačovali hlbokou múdrosťou - filozofi, vedci, literáti. Dante ich zobrazuje v podobe svetielok, združených do dvoch kruhov, ktoré krúžia v opačných smeroch a spievajú.  Keď prestanú krúžiť,  spomedzi nich vystúpi Tomáš Akvinský a  opäť hovorí o kráľovi Šalamúnovej a jeho  múdrosti.

13. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

14.spev

Po rozhovore o vzkriesení tiel vstupuje Dante a Beatrice do piatej nebeskej sféry – na Mars. Tu sú blažené duše,  ktoré zomreli za vieru. Dante vidí množstvo hviezd neobyčajného lesku, ktoré tvoria kríž a počuje sladký chválospev.

14. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


15.spev

V 5.nebeskej sfére – na Marse, sú blažené duše,  ktoré zomreli za vieru. Tu sa  Dante stretne so svojím prapradedom  Cacciaguidom.  Cacciaguida hovorí o zlatých časoch Florencie – aj názov Kvetnica dostala ako kvitnúce mesto.

15. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


16.spev

Danteho prapradedo Cacciaguida porovnáva staré časy Florencie s prítomnými. Mala síce pätinu obyvateľstva ako Florencia Danteho, ale svornosťou bola silnejšia než jej päťnásobok.  Hovorí o pôvode sporu medzi guelfami a ako začali občianske rozpory, ktorých následky znášal aj sám Dante.

16. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


17.spev

Prapradedo Cacciaguida predpovedá Dantemu budúcnosť. Hovorí o jeho vyhnanstve i o živote na dvore Scaligeriovcov  vo Verone,  u Bartolomea a neskôr u Can Grandeho.  Can Grandemu ako štedrému mecenášovi napokon Dante venoval tretiu kantiku Raj.
Zároveň si môžete vypočuť aj rozhovor s Miroslavou Vallovou o tom, čo všetko vyčítame z Danteho tercín...

17. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

18.spev
Danteho prapradedo Cacciaguida (Kaččaguída)  menuje ďalšie duše, ktoré zomreli za vieru. Nato Dante a  Beatrice opustia piatu sféru Mars a vznesú sa do šiestej sféry.  Na Jupiteri sú spravodliví vládcovia a sudcovia. V podobe svetielok po latinsky napíšu vetu: „Milujte spravodlivosť, ktorí spravujete zem.“

18. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

  

19.spev

Dante a Beatrice sú v šiestej sfére – vo sfére Jupitera, kde sú spravodliví  vládcovia. V podobe svetielok vytvoria obraz orla, symbol cisárstva. A tento orol hovorí, že  súčasní mocnári nemilujú spravodlivosť, ale sami sú morom spoločnosti.  Pridá i výpočet zlých vládcov. Medzi nimi je tiež český kráľ Václav II.

19. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

   

20.spev

Dante a Beatrice sú stále v šiestej sfére – vo sfére Jupitera, kde sú spravodliví vládcovia. V oku orla je šesť najlepších panovníkov:  biblický kráľ Dávid,  judský kráľ Ezechiáš, rímsky cisár Traján, Konštantín Veľký, sicílsky kráľ Viliam II. a  Trójan Rifeus. Tajomstvo predurčenia sa týka aj obyvateľov Raja.

20. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

21.spev

Dante sa s Beatrice presunie do siedmej sféry na Saturn, kde sú kontemplatívci. Kráčajú po zlatom rebríku, ktorý pripomína Jakubov rebrík do neba. Medzi kontemplatívcami je tiež Peter Damián. Krása Beatrice  žiari stále viac – ani usmiať sa nemôže, lebo by spálila Danteho.

21. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
   

4. rozhovor
Taliansky literárny historik Francesco de  Sanctis napísal o Dantem, že nie je symbolom či alegorickou postavou, ale „najmocnejšou individualitou tých čias, v ktorej je zhrnuté všetko bytie, aké vtedy bolo, so svojimi abstraktnosťami, so svojimi extázami a so svojím barbarstvom: a že Danteho poézia objíma celý život, nebo i zem, čas i večnosť, ľudské i božské, pričom však jeho „nadprirodzená báseň“ ako ponímal Božskú komédiu stredovek, sa stáva ľudskou a pozemskou, s vlastnou pečaťou človeka a doby“. Prečítať si to môžeme v knihe esejí Júliusa Paštéku Dotyky s básnikom Dantem.
Danteho Božská komédia od svojho vzniku inšpiruje mnohých umelcov – hudobných skladateľov, maliarov, sochárov, spisovateľov, básnikov, dramatikom a filmárov. Je jednoducho nesmrteľná.   
O vplyve  Božskej komédie na literatúru hovoríme s Miroslavou Vallovou,  editorkou knižného vydania, a komentátorkou rozhlasového Parnasu.

4. rozhovor - Vplyv Božskej komédie na literatúru -1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

22.spev

Zo zástupu svetiel sa k Dantemu priblíži Benedikt z Nursie. Je znepokojený úpadkom rádu, ktorý založil. Všetky svetlá potom zmiznú a Dante môže stúpať vyššie. Ešte raz sa pozrie na našu zem a na ostatné planéty, ktorými prešiel. Zo siedmej nebeskej sféry Saturn, kde sú kontemplatívci, vzlietne do ôsmej sféry – do neba stálic.

22. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


23.spev

Z neba stálic Dante hľadí na zem a na planéty, ktoré už prešiel: na Lunu, Merkúr, Venušu, Slnko, Mars, Jupiter a Saturn.  Keď sa pohľadom vráti k Beatrice, vidí, že je plná očakávania. Blíži sa triumfálny sprievod,  spájajúci všetky blažené duše, ktoré prežaruje Slnko. Dante na chvíľu zhliadne Krista a svoj zrak obráti na najväčšiu z blažených ohňov – Kráľovnú nebies, Pannu Máriu. V ôsmej nebeskej sfére - v nebi stálic,  stretne  sv.Petra a ostatných apoštolov.

23. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


24.spev

V ôsmej nebeskej sfére - v nebi stálic zo zástupu svetielkujúcich apoštolov vystúpi  sv.Peter. Ako v scholastických dišputách zavedie rozhovor základnú teologickú cnosť - na vieru.  Sv.Peter skúša Danteho a Dante v tejto prísnej skúške obstojí. Ale ako obyčajne ani tu sa nezdrží a opäť má výpad proti cirkevným praktikám.

24. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


25.spev

Dante dúfa, že sa vráti do svojej rodnej Florencie. A nádej  je druhou základnou teologickou cnosťou,  z ktorej ho skúša  apoštol Jakub.  K tancu sv.Petra a sv.Jakuba sa pridá sv.Ján. Dante sa ohliadne po Beatrice, ale nevidí ju, hoci sú obaja v ôsmej nebeskej sfére – v nebi stálic. Jeho oči sú oslnené žiarou apoštolov.

25. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


5. rozhovor
Dante dokončil svoju veľbáseň v roku 1321, ale originál jeho rukopisu sa nenašiel, iba odpisy.  Ani nie 20 rokov po Guttenbergovom vynáleze kníhtlače vyšla Božská komédia knižne a jej vplyv sa mohol znásobiť. Ešte za života Danteho bola totiž veľmi populárna. V 17. a 18.storočí však prešla do útlmu, aby ju opäť vytiahlo 19 storočie. Chaucer, Milton, Carducci, Goethe, Byron –to sú tie najznámejšie mená spomedzi literátov, ktorí sa inšpirovali Dantem. Hovorili sme o nich minule. Dnes pokračujeme 2.časťou vplyvu Danteho diela na taliansku literatúru 20. storočia a a pozrieme sa tiež, ako Dante zasiahol do nášho literárneho prostredia.

5. rozhovor - Vplyv Božskej komédie na literatúru - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


26.spev
Po apoštoloch Petrovi a  Jakubovi, ktorí skúšali Danteho  z prvých dvoch teologických cností – z viery a nádeje,  tretím skúšajúcim z kresťanskej vierouky je apoštol Ján. Sotva Dante odpovie na otázky,  čo je to láska – tretia kresťanská cnosť, objaví sa ďalšie svetlo: sám Adam. Danteho zaujíma, prečo bol vyhnaný z raja a ako vznikla ľudská reč.

26. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.27.spev
Po Adamových slovách zahlaholí celé nebo hymnom na oslavu Boha. Po ňom sa znovu  ujme slova apoštol Peter a ako Kristov nástupca kritizuje súčasný stav cirkvi.  Beatrice vyzve Danteho, aby sa ešte raz pozrel dole na zem. Jej pohľad pozdvihne Danteho k deviatej sfére –do krištáľového neba.

27. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.28.spev
Dante a Beatrice sú v deviatej sfére – krištáľovom nebi. Okolo nich krúži deväť sfér. Beatrice vysvetľuje Dantemu, ako vyzerá nebeská hierarchia.    Každý z deviatich anjelských zborov je spätý s jednou sférou: Serafíni  s 9.krištáľovým nebom, Cherubíni s 8.nebom stálic, Tróny s planétou Saturn,  Panstvá s Jupiterom, Sily s Marsom, Mocnosti so Slnkom, Kniežatstvá s Venušou, Archanjeli s Merkúrom  a Anjeli s Mesiacom.

28. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.29.spev
Beatrice sa znovu ujme slova a odpovie Dantemu na nevyslovené otázky, ktoré číta z jeho mysle. Týkajú  sa stvorenia sveta, anjelov a  vzbury tých nepokorných ako bol Lucifer. Beatrice chce uviesť na pravú mieru mylné učenie hlásané v školách.

29. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


6. rozhovor
Všetky naše relácie – Čítanie s komentárom aj rozhovory na danteovskú tému začíname úvodom Danteovskej symfónie Franza Liszta. Hrôzostrašný obraz pekelnej brány umocňuje hlas Viliama Turčányho, ktorý v taliančine recituje začiatok Božskej komédie. Toto Danteho dielo doteraz inšpiruje umelcov a samozrejme aj hudobných skladateľov...

6. rozhovor - Vplyv Božskej komédie na hudbu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

30.spev
Dante sa s Beatrice vznesie do Empyrea. Jej krása dosiahla vrchol a je neopísateľná.  Dante má ostrejší zrak: vidí svetelnú rieku, ktorá vytvára jazero. Okolo jazera sú kruhovité stupne ako v amfiteátri a vytvárajú obrovskú ružu. Tu sú  zhromaždení všetci  blažení. Prázdne miesto je pripravené pre cisára Henricha VII.

30. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.31.spev
Dante sa s Beatrice dostal do Empyrea. Je očarený pohľadom na blažených, zhromaždených v kruhovitých stupňoch. Ohliadne sa po Beatrice, ale vedľa neho stojí starček, v ktorom spozná sv.Bernarda z Clairvoux (Klérvó), zakladateľa cisterciánskeho rádu. Beatrice sedí v treťom rade medzi blaženými vedľa biblickej Ráchel. Odteraz bude Danteho sprievodcom sv.Bernard.

31. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.32.spev
Sv.Bernard vysvetlí Dantemu usporiadanie bielej ruže. Na najvyššom stupni je Panna Mária, pod ňou Eva, v treťom rade je   Beatrice vedľa Ráchel. Ďalšie rady zaujímajú starozákonná Rebeka, Judit a Rút. V nebeskom amfiteátri  sú všetci:   Ján Krstiteľ, Mojžiš, František z Assisi, Benedikt, Archanjel Gabriel, Peter  po boku Adama,  Sv.Anna, Máriina matka, vedľa sv.Lucie.

32. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

33.spev
Sv.Bernard sa modlí k Panne Márii, aby Dantemu  bola daná milosť uzrieť Boha. Dante vzhliadne nahor a vidí  tri kruhy rôznej farby, symbol sv. Trojice.  Osvietený lúčom Božej milosti  prosí, aby si aspoň niečo z videného  mohol pripamätať  a  opísať.  Jeho videnie presiahlo schopnosti ľudského rozumu. Tu stráca moc aj  vysoká fantázia.

33. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

7. rozhovor
Doznel posledný 33.spev tretej kantiky Raj. Spolu s Peklom a Očistcom to bolo 100 spevov  v interpretácii Štefana Bučka a spolu s rozhovormi na danteovskú tému 120 relácií. Toto básnické dielo sa pokladá za jedno z najdokonalejších všetkých čias. Ovplyvnilo všetky druhy umenia. Výnimkou nie je ani výtvarné umenie... Keď listujeme  v knihách o výtvarnom umení alebo sa prechádzame po obrazových galériách, uvedomujeme  si, že Dante  je všade. Lebo zdrojom jeho inšpirácií bola Biblia, antika, história. Jednotlivé epizódy, ktoré sú prítomné v Božskej komédii, rozvíjajú umelci  a  posúvajú to ďalej. Nemusí byť ani na prvý pohľad isté, že je on tým inšpiračným zdrojom.  Dante sa stal súčasťou Európy a  predstaviteľom  univerza európskeho vzdelania.

7. rozhovor - Vplyv Božskej komédie na výtvarné umenie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame