Parnas: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Parnas: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

 250 mýtov
15 kníh v interpretácii 14 hereckých osobností
13 komentárov s renomovanými odborníkmi

Vyše 2000-ročné  dielo jedného z najväčším starorímskych básnikov, ktorí tvorili v zlatom veku rímskej poézie, keď  po občianskych vojnách cisár Augustus nastolil opäť mier. Ovidius v 15 knihách  rozvíja 250 mýtov, v ktorých hlavným motívom  je premena človeka na nesmrteľnú bytosť - hviezdu, boha alebo na zviera, rastlinu, kameň, rieku, potok, more. Vychádzajúc  z Pytagorovej filozofie o premenlivosti vecí, u Ovidia sa všetko mení na všetko.  Sme svedkami chaosu a stvorenia sveta,  zlatého, strieborného, bronzového a železného veku,  potopy a vzniku ľudí.  Pred nami defilujú grécki a rímski bohovia i smrteľníci, vo svojej nevinnosti, ale najmä  so svojimi slabosťami a zločinmi. Ovidius uzatvára svoju nekonečnú, súvislú báseň – “carmen perpetuum” apoteózou Caesara a jeho premenou na vlasaticu a tak oslavuje moc Rímskeho impéria.  V závere básne  nezabudne podotknúť, že  dokončil dielo, ktoré nezničí ani Jupiterov hnev ani oheň ani ničiaci vek. A má pravdu. Aj po dvoch tisícročiach nás dojíma láska Orfea k Eurydike a jeho odhodlanie ísť za manželkou  do podsvetia, tragický koniec zakázanej lásky Pyrama a Tisby, ktorým sa inšpiroval Shakespeare, keď písal Rómea a Júliu,   závidíme starčekom Filemonovi a Baucide, že obaja naraz vydýchnu naposledy a spočinú v objatí, premenení na vinič. Mrazivá je vášeň Medey i ďalších žien, schopných kvôli láske zavraždiť aj vlastné dieťa. Nekonečná stupnica ľudských citov od lásky nežnej, nevinnej, manželskej, mileneckej, tajnej, zakázanej až po vášnivú, ničivú, sebaspaľujúcu. To je Ovidius a jeho Metamorfózy. Keď písal toto dielo, bol na vrchole slávy. Netušil, že život celebrity v prepychovom Ríme vystrieda ponižujúce vyhnanstvo a smrť v  nudnej Tomide na brehu Čierneho mora – terajšej rumunskej Constanci- a že sa nikdy nedozvie, čo spôsobilo tento zvrat osudu.

V komentároch diskutujú:
klasický filológ prof. Daniel Škoviera
historik doc. Pavol Valachovič
klasická filologička Ľudmila Buzássyová
klasický filológ Mgr. Jozef Kordoš
literárna historička doc. Zuzana Kákošová
literárny historik dr. Miloslav Konečný

Táto relácia nie je vhodná pre maloletých do 15 rokov.

1. komentár: Úvod Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


3.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

4.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

2. komentár: Kompozícia Metamorfóz Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

6. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

7. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

8. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

3. komentár: Ovidiova koncepcia mytológie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

9. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

10. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

11. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

12. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

4. komentár: Ovidiov život Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

13. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

14. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

15. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

16. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

5. komentár: Typológia premien Metamorfóz Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

17. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

18. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

19. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

20. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

6. komentár: Preklad Metamorfóz Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

21. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

22. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

23. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

24. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

7. komentár: Podpora umelcov v staroveku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

25. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

26. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

27. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

28. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

8. komentár: Prednes poézie v antike Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

29. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

30. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

31. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

32. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

9. komentár: Elegická poézia Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

33. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

34. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

35. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

36. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

10. komentár: Ovidiov vplyv na literatúru Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

37. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

38. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

39. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

40. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

11. komentár: Vplyv antiky na výtvarné umenie 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

41. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

42. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

43. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

44. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

12. komentár: Vplyv antiky na výtvarné umenie 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

45. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

46. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

47. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

13. komentár: Latinčina v čase Ovidia a neskôr Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


autorka projektu: Táňa Kusá

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame