Parnas: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Literatúra

Parnas: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

21. 12. 2013 19:00

 250 mýtov
15 kníh v interpretácii 14 hereckých osobností
13 komentárov s renomovanými odborníkmi

Vyše 2000-ročné  dielo jedného z najväčším starorímskych básnikov, ktorí tvorili v zlatom veku rímskej poézie, keď  po občianskych vojnách cisár Augustus nastolil opäť mier. Ovidius v 15 knihách  rozvíja 250 mýtov, v ktorých hlavným motívom  je premena človeka na nesmrteľnú bytosť - hviezdu, boha alebo na zviera, rastlinu, kameň, rieku, potok, more. Vychádzajúc  z Pytagorovej filozofie o premenlivosti vecí, u Ovidia sa všetko mení na všetko.  Sme svedkami chaosu a stvorenia sveta,  zlatého, strieborného, bronzového a železného veku,  potopy a vzniku ľudí.  Pred nami defilujú grécki a rímski bohovia i smrteľníci, vo svojej nevinnosti, ale najmä  so svojimi slabosťami a zločinmi. Ovidius uzatvára svoju nekonečnú, súvislú báseň – “carmen perpetuum” apoteózou Caesara a jeho premenou na vlasaticu a tak oslavuje moc Rímskeho impéria.  V závere básne  nezabudne podotknúť, že  dokončil dielo, ktoré nezničí ani Jupiterov hnev ani oheň ani ničiaci vek. A má pravdu. Aj po dvoch tisícročiach nás dojíma láska Orfea k Eurydike a jeho odhodlanie ísť za manželkou  do podsvetia, tragický koniec zakázanej lásky Pyrama a Tisby, ktorým sa inšpiroval Shakespeare, keď písal Rómea a Júliu,   závidíme starčekom Filemonovi a Baucide, že obaja naraz vydýchnu naposledy a spočinú v objatí, premenení na vinič. Mrazivá je vášeň Medey i ďalších žien, schopných kvôli láske zavraždiť aj vlastné dieťa. Nekonečná stupnica ľudských citov od lásky nežnej, nevinnej, manželskej, mileneckej, tajnej, zakázanej až po vášnivú, ničivú, sebaspaľujúcu. To je Ovidius a jeho Metamorfózy. Keď písal toto dielo, bol na vrchole slávy. Netušil, že život celebrity v prepychovom Ríme vystrieda ponižujúce vyhnanstvo a smrť v  nudnej Tomide na brehu Čierneho mora – terajšej rumunskej Constanci- a že sa nikdy nedozvie, čo spôsobilo tento zvrat osudu.

V komentároch diskutujú:
klasický filológ prof. Daniel Škoviera
historik doc. Pavol Valachovič
klasická filologička Ľudmila Buzássyová
klasický filológ Mgr. Jozef Kordoš
literárna historička doc. Zuzana Kákošová
literárny historik dr. Miloslav Konečný

Táto relácia nie je vhodná pre maloletých do 15 rokov.

1. komentár: Úvod
Stiahnuť audio súbor

1.časť
Stiahnuť audio súbor

2.časť
Stiahnuť audio súbor

3.časť
Stiahnuť audio súbor

4.časť
Stiahnuť audio súbor

2. komentár: Kompozícia Metamorfóz
Stiahnuť audio súbor

5. časť
Stiahnuť audio súbor

6. časť
Stiahnuť audio súbor

7. časť
Stiahnuť audio súbor

8. časť
Stiahnuť audio súbor

3. komentár: Ovidiova koncepcia mytológie
Stiahnuť audio súbor

9. časť
Stiahnuť audio súbor

10. časť
Stiahnuť audio súbor

11. časť
Stiahnuť audio súbor

12. časť
Stiahnuť audio súbor

4. komentár: Ovidiov život
Stiahnuť audio súbor

13. časť
Stiahnuť audio súbor

14. časť
Stiahnuť audio súbor

15. časť
Stiahnuť audio súbor

16. časť
Stiahnuť audio súbor

5. komentár: Typológia premien Metamorfóz
Stiahnuť audio súbor

17. časť
Stiahnuť audio súbor

18. časť
Stiahnuť audio súbor

19. časť
Stiahnuť audio súbor

20. časť
Stiahnuť audio súbor

6. komentár: Preklad Metamorfóz
Stiahnuť audio súbor

21. časť
Stiahnuť audio súbor

22. časť
Stiahnuť audio súbor

23. časť
Stiahnuť audio súbor

24. časť
Stiahnuť audio súbor

7. komentár: Podpora umelcov v staroveku
Stiahnuť audio súbor

25. časť
Stiahnuť audio súbor

26. časť
Stiahnuť audio súbor

27. časť
Stiahnuť audio súbor

28. časť
Stiahnuť audio súbor

8. komentár: Prednes poézie v antike
Stiahnuť audio súbor

29. časť
Stiahnuť audio súbor

30. časť
Stiahnuť audio súbor

31. časť
Stiahnuť audio súbor

32. časť
Stiahnuť audio súbor

9. komentár: Elegická poézia
Stiahnuť audio súbor

33. časť
Stiahnuť audio súbor

34. časť
Stiahnuť audio súbor

35. časť
Stiahnuť audio súbor

36. časť
Stiahnuť audio súbor

10. komentár: Ovidiov vplyv na literatúru
Stiahnuť audio súbor

37. časť
Stiahnuť audio súbor

38. časť
Stiahnuť audio súbor

39. časť
Stiahnuť audio súbor

40. časť
Stiahnuť audio súbor

11. komentár: Vplyv antiky na výtvarné umenie 1. časť
Stiahnuť audio súbor

41. časť
Stiahnuť audio súbor

42. časť
Stiahnuť audio súbor

43. časť
Stiahnuť audio súbor

44. časť
Stiahnuť audio súbor

12. komentár: Vplyv antiky na výtvarné umenie 2. časť
Stiahnuť audio súbor

45. časť
Stiahnuť audio súbor

46. časť
Stiahnuť audio súbor

47. časť
Stiahnuť audio súbor

13. komentár: Latinčina v čase Ovidia a neskôr
Stiahnuť audio súbor

autorka projektu: Táňa Kusá

Živé vysielanie
??:??