EURO 2020
EURO 2020

Parnas: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

Parnas: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

 250 mýtov
15 kníh v interpretácii 14 hereckých osobností
13 komentárov s renomovanými odborníkmi

Vyše 2000-ročné  dielo jedného z najväčším starorímskych básnikov, ktorí tvorili v zlatom veku rímskej poézie, keď  po občianskych vojnách cisár Augustus nastolil opäť mier. Ovidius v 15 knihách  rozvíja 250 mýtov, v ktorých hlavným motívom  je premena človeka na nesmrteľnú bytosť - hviezdu, boha alebo na zviera, rastlinu, kameň, rieku, potok, more. Vychádzajúc  z Pytagorovej filozofie o premenlivosti vecí, u Ovidia sa všetko mení na všetko.  Sme svedkami chaosu a stvorenia sveta,  zlatého, strieborného, bronzového a železného veku,  potopy a vzniku ľudí.  Pred nami defilujú grécki a rímski bohovia i smrteľníci, vo svojej nevinnosti, ale najmä  so svojimi slabosťami a zločinmi. Ovidius uzatvára svoju nekonečnú, súvislú báseň – “carmen perpetuum” apoteózou Caesara a jeho premenou na vlasaticu a tak oslavuje moc Rímskeho impéria.  V závere básne  nezabudne podotknúť, že  dokončil dielo, ktoré nezničí ani Jupiterov hnev ani oheň ani ničiaci vek. A má pravdu. Aj po dvoch tisícročiach nás dojíma láska Orfea k Eurydike a jeho odhodlanie ísť za manželkou  do podsvetia, tragický koniec zakázanej lásky Pyrama a Tisby, ktorým sa inšpiroval Shakespeare, keď písal Rómea a Júliu,   závidíme starčekom Filemonovi a Baucide, že obaja naraz vydýchnu naposledy a spočinú v objatí, premenení na vinič. Mrazivá je vášeň Medey i ďalších žien, schopných kvôli láske zavraždiť aj vlastné dieťa. Nekonečná stupnica ľudských citov od lásky nežnej, nevinnej, manželskej, mileneckej, tajnej, zakázanej až po vášnivú, ničivú, sebaspaľujúcu. To je Ovidius a jeho Metamorfózy. Keď písal toto dielo, bol na vrchole slávy. Netušil, že život celebrity v prepychovom Ríme vystrieda ponižujúce vyhnanstvo a smrť v  nudnej Tomide na brehu Čierneho mora – terajšej rumunskej Constanci- a že sa nikdy nedozvie, čo spôsobilo tento zvrat osudu.

V komentároch diskutujú:
klasický filológ prof. Daniel Škoviera
historik doc. Pavol Valachovič
klasická filologička Ľudmila Buzássyová
klasický filológ Mgr. Jozef Kordoš
literárna historička doc. Zuzana Kákošová
literárny historik dr. Miloslav Konečný

Táto relácia nie je vhodná pre maloletých do 15 rokov.

1. komentár: Úvod

1.časť

2.časť

3.časť

4.časť

2. komentár: Kompozícia Metamorfóz

5. časť

6. časť

7. časť

8. časť

3. komentár: Ovidiova koncepcia mytológie

9. časť

10. časť

11. časť

12. časť

4. komentár: Ovidiov život

13. časť

14. časť

15. časť

16. časť

5. komentár: Typológia premien Metamorfóz

17. časť

18. časť

19. časť

20. časť

6. komentár: Preklad Metamorfóz

21. časť

22. časť

23. časť

24. časť

7. komentár: Podpora umelcov v staroveku

25. časť

26. časť

27. časť

28. časť

8. komentár: Prednes poézie v antike

29. časť

30. časť

31. časť

32. časť

9. komentár: Elegická poézia

33. časť

34. časť

35. časť

36. časť

10. komentár: Ovidiov vplyv na literatúru

37. časť

38. časť

39. časť

40. časť

11. komentár: Vplyv antiky na výtvarné umenie 1. časť

41. časť

42. časť

43. časť

44. časť

12. komentár: Vplyv antiky na výtvarné umenie 2. časť

45. časť

46. časť

47. časť

13. komentár: Latinčina v čase Ovidia a neskôr

autorka projektu: Táňa Kusá