Mestské divadlo v Prešporku: Nové nálezy, nové možnosti

Mestské divadlo v Prešporku: Nové nálezy, nové možnosti

Historický ústav SAV a SNM – Hudobné múzeum v Bratislave pripravili v uplynulých týždňoch cyklus podujatí pod názvom Mestské divadlo v Prešporku. Nové nálezy, nové možnosti. Zámerom organizátorov bolo priblížiť pútavým spôsobom najnovší výskum k dejinám divadla v Prešporku v „dlhom“ 19. storočí, ktorý prebieha v Historickom ústave SAV. Tam pracuje aj Jana Láslavíková, ktorá skúma hudobnú historiografiu so zameraním na dejiny hudobného divadla v 19. a 20. storočí. Panely sú stále v Hudobnom múzeu SNM, tie si Jarmila Vitovičová prezrela so samotnou autorkou Janou Láslavíkovou:

Mestské divadlo v Prešporku - Nové nálezy, nové možnosti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto/zdroj: SNM

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame