Miriam Hlavačková, historička SAV o Univerzite Istropolitana

Miriam Hlavačková, historička SAV o Univerzite Istropolitana

No pôde Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa nedávno jej historici stretli s historičkou Slovenskej akadémie vied, Miriam Hlavačkovou. Témou tentoraz nebola jej nová kniha Pútnik – sonda do života stredovekých pútnikov, ale Univerzita Istropolitana, pretože dejiny inej našej univerzity – tej košickej z roku 1657 - práve skúmajú.
Takže Instropolitana. A nie „academia“, ako sme sa na úvod prednášky dozvedeli, lebo to je voľnejší spolok intelektuálov, kým Univerzita Istropolitana, to je viac, navyše Istropolitana plnohodnotnou univerzitou bola. Hoci len od roku 1465 do roku 1491. O najstaršej univerzite na našom území sa po prednáške s Miriam Hlavačkovou porozprávala Ivana Jachymová:

Rozhovor - Univerzita Istropolitana Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto/zdroj: wikimedia cc

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame