Spomienka na Alberta Marenčina

Spomienka na Alberta Marenčina
Presne pred sto rokmi – 26. júla 1922 sa v Bystrom nad Topľou narodil spisovateľ, básnik, surrealista, filmár, dramaturg Albert Marenčin. Tento vzácny človek, ktorý bol mnohovrstevnatou osobnosťou zomrel pred troma rokmi. V pozostalosti sa našli desiatky zošitov s denníkovými záznamami, myšlienkami, nápadmi a úvahami. Záznamy v jednom z nich sú datované od roku 1996 do roku 2017.

Jeho synovia tieto zápisky spracovali a v týchto dňoch vychádza kniha s názvom Ľudská totalita, Zápisky – myšlienky – úvahy, ktorú v rozhovore so Zuzanou Golianovou predstavil syn Alberta Marenčina, vydavateľ Albert Marenčin:

Storočnica Alberta Marenčina Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Ešte sa môžeme tešiť na ďalšiu, tiež takýmto spôsobom spracovanú knihu s jeho autentickými poznámkami, no v čase sa vrátime späť, do obdobia rokov 1973 až 1996. A na štvrtok pripravuje Zuzana Golianová premiérové Fenomény, ktoré budú venované práve tejto významnej osobnosti umeleckého života.


Foto/Zdroj: LIC

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame