Na prešovskej scéne uvedú posledný Šikulov román

Na prešovskej scéne uvedú posledný Šikulov román
Posledným dielom, ktoré napísal slovenský prozaik Vincent Šikula, bol krátky román Udri pastiera. Dielo s bohato štruktúrovaným príbehom o živote gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča však zostalo nedokončené. Autorovu tvorivú prácu prerušila náhla smrť...

Základným impulzom k vzniku inscenácie Udri pastiera bola adaptácia Šikulovho románu, ktorú režisér a autor dramatizácie Kamil Žiška doplnil o ďalšie materiály, aby čo najkomplexnejšie vykreslil život dnes už blahoslaveného biskupa Gojdiča. Ani autor prozaickej predlohy, Vincent Šikula, nezostáva v Žiškovej režijnej koncepcii na okraji, a tak ako v Božskej komédii sprevádza básnik Vergílius básnika Danteho infernom, tak v inscenácii Udri pastiera putuje učeň Šikula s majstrom Gojdičom peklom dvadsiateho storočia. S režisérom Kamilom Žiškom telefonovala Hana Rodová:

Udri pastiera vo Viole v Prešove Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Foto/Zdroj: violapresov.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame