Správy RTVS
Správy RTVS

Štátna filharmónia Košice vydala nové CD Ján Cikker: O živote

Štátna filharmónia Košice vydala nové CD Ján Cikker: O živote

Štátna filharmónia Košice si ako jedno z prvých telies našla cestu k poslucháčovi aj v týchto neštandardných podmienkach a ponúka online koncerty so špeciálnou dramaturgiou a zadarmo. V čase, ktorý orchester využíva na pravidelné koncertovanie, si našli priestor aj na nahratie CD nosiča s dielom Jána Cikkera: O živote. Ako sa to zbehlo a aký je výsledok, o tom sa s riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice Luciou Potokárovou rozprávala Jana Pataráková:

SFK CD Cikker

Foto/Zdroj: z obalu CD