Vyšla nová publikácia o Tatrách, nazerá na ne očami geológov

Vyšla nová publikácia o Tatrách, nazerá na ne očami geológov

Vysoké Tatry sa v čase menili a vyvíjali až do podoby, ktorú poznáme dnes. Aj o tom hovorí nová publikácia Tritri – Tatry očami geológov, ktorú v týchto dňoch vydalo Slovenské národné múzeum. Je určená širokej verejnosti a štyria špičkoví slovenskí geológovia v nej predstavujú Tatry tak, ako ich nepoznáme. Venovaná je geológovi Petrovi Reichwalderovi, ktorý pri výskume najmenších veľhôr zohral kľúčovú úlohu a ktorý dnes už nie je medzi nami. Okrem slova má v publikácii dôležitú úlohu aj obraz a fotografia. A tiež mapy, ktoré naučia čitateľa pozerať sa na Tatry trošku inak. Soňa Gyarfašová sa vybrala na uvedenie knihy a oslovila dvoch z jej autorov – geológa Jána  Madarása, ktorý je riaditeľom Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied a docentku Natáliu Hudáčkovú z Katedry geológie a paleontológie Univerzity Komenského.

Tritri – Tatry očami geológov