Tour de France 2020
Tour de France 2020

Olja Triaška Stefanović dúfa, že v júni bude možné otvoriť výstavu Bratstvo a jednota

Olja Triaška Stefanović dúfa, že v júni bude možné otvoriť výstavu Bratstvo a jednota

Moderátorka Zuzana Golianová telefonovala s Oljou Triaška Stefanović o jej výstave Bratstvo a jednota, ktorá mala byť 26. marca otvorená v GMB, Mirbachovom paláci. Ako túto mimoriadnu situáciu prežíva ona? Výstava mala byť prístupná do 24. mája, kedy dúfa, že ju otvoria?

RL 25. 3. 2020-Olja Triaška Stefanović

Foto/Zdroj: z ofciálnej pozvánky na výstavu