Tour de France 2020
Tour de France 2020

Dokument Život za divadlo bude mať televíznu premiéru

Dokument Život za divadlo bude mať televíznu premiéru

Anna Grusková je režisérka nového dokumentárneho filmu Život za divadlo, o ktorom sa s ňou v štúdiu Rádia DEVÍN zhovára moderátorka Andrea Makýšová Volárová:

RL 14. 2. 2020-Anna Gruskova o dokumente Zivot za divadlo

Dokumentárny film Život za divadlo bude mať svoju televíznu premiéru. RTVS ho uvedie v nedeľu 23. februára 2020 o 20.40 hod. na Dvojke.

Foto/zdroj: z oficiálneho vizuálu