MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Bienále plastiky malého formátu 2019

Bienále plastiky malého formátu 2019

Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných zahraničných hostí z posledných dvoch-troch rokov. Diela 6. ročníka si od konca minulého týždňa môžete aktuálne pozrieť v priestoroch Synagógy Galérie Jána Koniarka v Trnave. Vidieť môžete napr. sklenené plastiky Paľa Macha, zaujímavú plastiku mapy Slovenska s kostolom alebo porcelánové byty Miry Podmanickej. Kurátora Romana Popelára ako prvého oslovil redaktor Rastislav Šimášek:

Bienále plastiky malého formátu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vystavené diela v rámci 6. ročníka Bienále plastiky malého formátu si v Synagóge Galérie Jána Koniarka v Trnave môžete pozrieť do 15. septembra. Po ročníkoch hľadaní vhodných výstavných priestorov ide dnes o výstavu medzinárodnú a putovnú. Tento rok začínala v Kysuckej Galérii v Oščadnici, z Galérie Jána Koniarka v Trnave poputuje na jeseň do Turčianskej Galérie v Martine a na jar do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Bienále vznikalo v Pezinku v garancii sochára Jozefa Jankoviča a historičky umenia Ľuby Belohradskej so snahou vytvoriť podujatie medzinárodného významu – podľa vzoru Bienále malej plastiky v Murskej Sobote v Slovinsku.

Foto/Zdroj: Martin Kochan/Neboziec II/Galéria Jána Koniarka v Trnave


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame