Užitočné fotografie nájdete na 2. a 3. poschodí v SNG

Užitočné fotografie nájdete na 2. a 3. poschodí v SNG

Výstava Užitočná fotografia na 2. a 3. poschodí SNG približuje fotografiu nie iba ako užitočné, rýchlo záznamové médium, dokument doby, ale ako nástroj na rozmanité využitie v umení. Väčší dôraz sa napríklad kladie na kontext fotomediálneho výstupu. Niektorí vystavujúci umelci ako napr. Cyril Blažo fotografiu používa ako súčasť práce – eventu – vo verejnom priestore – vstupovania do sochy, napr. keď sa posadil na koňa znázorneného na reliéfe Biateca pred budovou Národnej banky Slovenska. Iní autori v časti vlastnej autorskej fotografie využívajú médium ako zhmotnenie svoje vízie. V SNG nahrával redaktor Rastislav Šimášek:

Užitočná fotografia v SNG Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Cieľom fotomediálnej výstavy Užitočná fotografia je priblížiť divákom využívanie tohto média súčasnými umelcami a bližšie sa zoznámiť s jeho vnímaním, o čom sa bude hovoriť aj na sprievodných podujatiach, napríklad už 16. decembra. Výstava je v SNG prístupná do 17. februára.

Foto/Zdroj: Ján Šipöcz, Lietajúci pes, 2011/SNG

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame