Správy RTVS
Správy RTVS

Z prednášky prof. Liessmanna na FF UMB

Z prednášky prof. Liessmanna na FF UMB
Na Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nedávno zavítal rakúsky filozof Konrad Paul Liessmann. Patrí medzi najznámejších európskych intelektuálov a najostrejších kritikov súčasného stavu vzdelanosti v Európe. Pre pedagógov, študentov i širokú verejnosť pripravil prednášku s názvom Čo je a načo nám je literárne vzdelanie. Pár minút pred samotnou prednáškou sa s ním stretol redaktor a moderátor Martin Uram. Ako prvé sa ho spýtal, čo ho priviedlo na Slovensko:

prof. Liessmann na FF UMB


Foto/Zdroj: Bystricoviny.sk