Správy RTVS
Správy RTVS

Umrel Jozef Bžoch

Umrel Jozef Bžoch

Vo veku 91 rokov umrel významný slovenský prekladateľ a literárny vedec Jozef Bžoch. Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako redaktor kultúrnej rubriky denníka Práca, Kultúrneho života, Slovenských pohľadov. Od roku 1963 pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV a bol i tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Aj na dôchodku pravidelne publikoval v tlači, kde komentoval súčasnú slovenskú i svetovú literatúru. Bol prvým porotcom ceny Anasoft litera v roku 2006. Umrel vo veku 91 rokov 11. 1. 2018.

Ako reakciu na úmrtie tohto významného literárneho kritika a rešpektovanej osobnosti nášho kultúrneho života Jozefa Bžocha, uvádzame zostrih rozhovoru, ktorý s ním v roku 2003 viedol redaktor Tomáš Boroš. Jozef Bžoch vtedy hovoril o svojej akademickej kariére, spolupráci s denníkmi v role recenzenta, o svojich tvorivých zámeroch i o láske k recenzovaniu a prekladu:

Rozhovor s Jozefom Bžochom

Rozhovor Rada Passiu s Petrom Zajacom o Jozefovi Bžochovi

Posledná rozlúčka s Jozefom Bžochom bude vo štvrtok 18. januára 2018 v Bratislave.

Foto: Peter Procházka