Ars Poetica 2017

Ars Poetica 2017

Bratislava sa od 16. novembra stane na tri dni mestom poézie. Začína známy medzinárodný festival Ars poetica. Vystúpia poetky a básnici z celého sveta a samozrejme aj zo Slovenska. Hoci je kvalitná poézia vysokým a náročným umením, dramaturgia festivalu ju integruje do viacerých umeleckých žánrov a disciplín. Čaká nás naozaj pestrý  program. S organizátorom Martinom Solotrukom sa rozprávala Ivica Ruttkayová:

Rozhovor s Martinom Solotrukom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame