Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Koncertné Rádio Devín: Saxophobia Bratislava

Koncertné Rádio Devín: Saxophobia Bratislava

25. - 26. februára 2023 / Bratislava

Koniec februára bude už tradične patriť saxofónovej udalosti roka – festivalu SAXOPHOBIA BRATISLAVA. Popri majstrovských kurzoch prinesie siedmy ročník aj dva verejné koncerty venované nie džezovej, ale klasickej hudbe na saxofónoch.

Rádio Devín, ako partner podujatia festival mapuje vo svojom vysielaní. Záverečný koncert 80-členného saxofónového orchestra nahráva a poslucháči si ho budú môcť vypočuť v relácii Koncertné Rádio Devín.

Saxophobia Bratislava je už pevnou súčasťou bratislavského, ale i celoslovenského hudobného života. Každoročne prináša publiku saxofón trochu inak – ako plnohodnotný nástroj klasickej a súčasnej hudby. Vyše 80 saxofonistov z celej Európy sa v Bratislave zíde, aby si na štvordňových majstrovských kurzoch (23.2. - 26.2.) na pôde Vysokej školy múzických umení rozširovali svoje zručnosti pod vedením šiestich špičkových zahraničných lektorov z Holandska, Francúzska, Slovinska, Rakúska, Maďarska a Česka. Organizátori však nechcú saxofón zavrieť iba do učebných tried a pre verejnosť pripravili dva výnimočné koncerty s rozmanitosťou štýlov od klasickej hudby obdobia baroka, romantizmu cez tango až po súčasné kompozície.

Galakoncert zahraničných lektorov sa bude už tradične konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v sobotu 25. februára. Skvelé sólistické výkony medzinárodne uznávaných umelcov sa v závere koncertu spoja do saxofónového septeta všetkých účinkujúcich.

Veľkou raritou festivalu je 80-členný saxofónový orchester, ktorý pod vedením dirigenta Mariána Lejavu priamo na kurzoch naskúša program záverečného koncertu 26. februára v Slovenskom rozhlase, kde odznie aj niekoľko premiér.

GALAKONCERT majstrov saxofónu
25.2.2023 o 19:00 hod

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Koncert zahraničných lektorov majstrovských kurzov; zaznejú skladby pre naše publikum menej známych, ale aj známych autorov v úpravách pre sólový saxofón s klavírom, saxofónové duo či septeto a tiež originálne kompozície pre saxofóny, z ktorých viaceré boli venované práve účinkujúcim:

Hans de JONG (Holandsko)
Philippe PORTEJOIE
(Francúzsko)
Lev PUPIS
(Slovinsko)
Erzsébet SELELJO
(Maďarsko)
Barbara STRACK-HANISCH
(Rakúsko)
Pavel ŠKRNA
(Česko)
Ladislav FANČOVIČ
(Slovensko)


KONCERT 80-ČLENNÉHO SAXOFÓNOVÉHO ORCHESTRA

26.2.2023 o 19:00 hod

Slovenský rozhlas, Štúdio 1

SAXOPHOBIA ORCHESTRA (SK, CZ, FR, DE, HU, UA, BY, AT, SI, MK, JP)

Dirigent: Marián Lejava (SK)
ATAM Saxophone Quartet
(CZ)
Pressburg Saxophone Quartet
(BY, SK)
Kiril Stoyanov
(BG)

Orchester zložený z 80-tich saxofonistov a jednej sady bicích nástrojov. Pod taktovkou Mariána Lejavuzaznejú diela A. Piazzollu, S. Barbera, R. Molinelliho, J. Iršaia, W. S. Hartleyho, L. Vierneho a B. Bartóka v úpravách pre saxofónový orchester, Sláčikové kvarteto op. 96 Antonína

foto/zdroj: Saxophobia Bratislava

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame