Quasars Ensemble: ELEMENTS / MIKAMO

Quasars Ensemble: ELEMENTS / MIKAMO

Pondelok 12. septembra o 19:00
Malé koncertné štúdio RTVS, Mýtna 1, Bratislava

Program: I. Xenakis, Ch. Czernowin, P. Tornyai, W. A. Mozart, M. Polónyi, V. Bokes

Koncert Stredoeurópskeho komorného orchestra MIKAMO ponúka jedinečnú zmyslovú a intelektuálnu cestu štyrmi dielami,zaoberajúcimi sa aspektmi filozofickej imanentnosti v našom svete. Xenakis, ktorého storočnicu si tento rok pripomíname, totižumiestnil samotnú planétu Zem do stredobodu svojej skladby Aroura, Anea Crystal od Chayi Czernowin zasa odvodzuje svoj názov odskladateľkou vymysleného imaginárneho prvku (ionického kryštálu), a napokon Tornyaiho Ach Gott und Herr parafrázujúci barokové vnímanie božskej prítomnosti.

Prichádzame totiž na to, že začlenenie historických skladieb do tvorivého procesu nám poskytuje mimoriadne potrebný prístup k historickému kontinuu, a to bez nutnosti akýchkoľvek estetických kompromisov. Parafráza prvej časti Mozartovej Serenády, KV 525,tak bude v tomto zmysle akýmsi kolektívnym dielom všetkých zúčastnených interpretov. Hosťujúci súbor Quasars Ensemble z Bratislavy uvedie svieže dielo Vladimíra Bokesa s názvom Coll’Age, naplnené množstvom odkazov na Mozarta i Xenakisa, ako ajpremiéru Polónyiho športovej miniatúry The Relay Race.

Stredoeurópsky komorný orchester MIKAMO v roku 2007 založili úspešní absolventi Hudobnej univerzity vo Viedni. Súbor svoje koncerty považuje za akýsi Gesamtkunstwerk a historický hudobný repertoár za extrapoláciu nových diel našej doby. MIKAMO sa venuje najmä žijúcim skladateľom a repertoáru aktuálnej hudby, a zároveň podporuje umeleckú kontinuitu v definovaní stredoeurópskeho hudobného dedičstva prostredníctvom pravidelného vystupovania vo vybraných koncertných sálach vo Viedni, Bratislave, Budapešti a vo všeobecnosti v strednej Európe.

Program:

Iannis Xenakis: Aroura
Chaya Czernowin:
Anea crystal
Péter Tornyai:
Ach Gott und Herr
Wolfgang Amadeus Mozart:
Serenáda č.13 G dur, KV 525 („Malá nočná hudba”) – zvukomalebná parafráza
Mário Polónyi:
The Relay Race (slovenská premiéra)
Vladimír Bokes:
Coll'Age pre klavírne kvinteto, op. 28

Účinkujúci:
MIKAMO
Central European Chamber Orchestra
Quasars Ensemble
(SK), Ivan Buffa, umelecký vedúci
dirigent: Ajtony Csaba

Voľný vstup.

Koncert organizuje Nadácia Sonus na podporu novej hudby a súčasného hudobného umenia v spolupráci s OZ QUASARS a RTVS za podpory Národného fondu spolupráce (HU), Národného fondu kultúry (HU) a Nadácie mesta Bratislavy (SK).Foto/Zdroj: Quasars Ensemble FB

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame