Hudba mladých

Hudba mladých

Relácia Hudba mladých bola vždy priestorom pre mladú generáciu a prinášala interpretačné umenie mnohých nádejných interpretov. Viaceré koncerty pripravujeme v spolupráci s vybranými hudobníkmi a mnohokrát sú naše mikrofóny prítomné pri ich dôležitých krokoch do umeleckého sveta. Od júla vám prinášame výber koncertov každý druhý pondelok o 21:00 vo vysielaní Rádia Devín.

4. 7. 2022
Koncert violistky Júlie Urdovej, kontrabasistu Františka Výrostka a klaviristky Júlie Novosedlíkovej zo slovenských premiér autorov Lenky Novosedlíkovej, Petra Javorku, Mateja Slobodu a Lucie Chuťkovej v Malom štúdiu Slovenského rozhlasu.

18. 7. 2022
Klavírny recitál Nguyena Le Viet Anhaz diel Piotra Iljiča Čajkovského, Franza Schuberta a Franza Liszta v koncertnej sieni Dvorana VŠMU.

1. 8. 2022
Koncert Ansámblu Asynchrónie pod vedením Petra Javorku na festivale Asynchrónie z diel slovenských autorov Zadrabaj, Mišíková, Balgavá, Sloboda, Grimm, Lang, Kubizna, Molčan, Kolář a Gabčo.

15. 8. 2022
Husľový recitál Aleny Hermanovej v sprievode klaviristky Márie Heinzovej v koncertnej sieni Dvorana VŠMU. Program z diel Johannesa Brahmsa, Fritza Kreislera, Dmitrija Šostakoviča a Ernesta Blocha.

29. 8. 2022
Spevácky dvojrecitál Barbary Čechovej a Dominiky Mičíkovej v sprievode klaviristky Jany Nagy-Juhasz z koncertnej siene Dvorana VŠMU. Program pripravený z árii, recitatívov a piesní Vivaldiho, Griega, Straussa, Nováka, Schneidera-Trnavského, Čekovskej, Sibelia, Gounoda a Korngolda.

12. 9. 2022
Violončelový recitál Andreja Gála v rámci festivalu Asynchrónie z diel slovenských autorov rôznych generácií Sixta, Haľamová, Polónyi, Kachlová, Paluchová, Ilievsky, Javorka, Berger.

26. 9. 2022 Klavírny recitál Miloša Biháryho v koncertnej sieni Dvorana VŠMU. Program z diel Franza Liszta a Modesta Petroviča Musorgského.

10. 10. 2022
Koncert huslistky Lucie Harvanovej, kontrabasistu Juraja Grigláka, saxofonistu Nikolaja Nikitina a Kirila Stoyanova - hráča na bicie nástroje v Malom štúdiu Slovenského rozhlasu. Program z diel autorov Stoyanova, Burlasa, Bartóka, Reifenedra, Christoskowa a Nikitina.

24. 10. 2022
Koncert hornistu Šimona Pajtinku v spolupráci s jeho priateľmi v koncertnej sieni Dvorana VŠMU. Program z diel Korsakova, Arnolda, Glazunova, Rheinbergera a Ewazena.

7. 11. 2022
Husľový polrecitál Anabely Patkoló v koncertnej siene Dvorana VŠMU z diel Camille Saint-Saensa a Niccolu Paganiniho.

21. 11. 2022
Spevácky recitál Martina Morháča v sprievode klaviristu Róberta Pechanca z koncertnej siene Dvorana VŠMU. Program z árií, recitatívov a piesní autorov Bartholdyho, Mozarta, Korngolda, Rossiniho, Faurého, Duparca, Masseneta, Hahna, Ravela a Barbera.

5. 12. 2022
Husľový recitál Michala Slamku z koncertnej siene Dvorana VŠMU. Program z diel Bacha, Prokofieva, Ysaya, Brahmsa, Vecseya a Hausera.

19. 12. 2022
Koncert zo štúdiových nahrávok zaznamenaných klaviristom Ladislavom Fančovičom.

Foto/Zdroj: ilustračné / PEXELS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame