Večerné soaré s hudbou: Sú na Slovensku ženy?

Večerné soaré s hudbou: Sú na Slovensku ženy?

: V stredu 18. 5. 2022 o 19:00 v Malom koncertnom štúdiu SRo, Mýtna 1, Bratislava

Príspevok Iris Szeghy s názvom „Sú na Slovensku ženy?“ uverejnený v decembrovom čísle Hudobného života v roku 1998 (SZEGHY, I.: Sú na Slovensku ženy? Feministický pohľad na súčasnú situáciu vo vážnej hudbe na Slovensku. In: Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 23-34, s. 6) predstavoval prvý pokus otvorenia diskusie o problematike žien v prostredí klasickej hudby.

Tento provokatívny názov článku prebrali aj študentky Katedry teórie hudby VŠMU a pomenovali ním koncert konajúci sa 18. mája 2022 v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Dramaturgia podujatia pozostáva z tvorby slovenských autoriek predstavujúca snahu poukázať na ich kvalitnú umeleckú prácu. Naštudovania partov sa zhostia študenti VŠMU, teda mladí interpreti ocitajúci sa na začiatku svojej profesionálnej kariéry. Súčasťou koncertu bude taktiež aj diskusia s hosťami Iris Szeghy, Luciou Papanetzovou a Ladislavom Fančovičom na tému „žena v súčasnej hudbe“, z ktorej priamo pramenia otázky fenoménu emigrácie a štúdia v zahraničí. Záštitu nad koncertom prevzala dekanka Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU prof. Irina Čierniková. Spoluorganizátorom projektu je Rozhlas a televízia Slovenska.

Program večera:

Haimoni Balgava: Nadranný mesiac
Barbora Michalcovská (soprán)
Stefano Chiurchiù (klavír, IT)

Lucia Papanetzová: The Shadows
Ema Benčaťová (flauta)
Karin Remencová (klavír)

Jana Kmiťová: Rozprávaj mi o šťastí
Angelika Nižňanská Fábry (soprán)
Silvia Cibulová (klavír)

Iris Szeghy: De profundis
Andrea Pietrová (mezzosoprán)
Ema Benčaťová (flauta)
Rosario Portuondo (husle)

Večer mnoderuje Mária Gavalová. Vstup na podujatie je voľný.

FB udalosť podujatia

Pripravili: Kristína Guničová, Martina Fecková, Petra Čapová


Foto/Zdroj: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame