Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Chuťková – Novosedlíková – Javorka – Sloboda: Pre violu, kontrabas a klavír

Chuťková – Novosedlíková – Javorka – Sloboda: Pre violu, kontrabas a klavír

 : V stredu 30. júna 2021 / Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu / 19:00

Štyria slovenskí súčasní skladatelia prijali výzvu skomponovať diela pre komorný súbor violistky Júlie Urdovej, kontrabasistu Františka Výrostka a klaviristky Júlie Novosedlíkovej. Pre troch vynikajúcich slovenských interpretov skomponovali svoje kompozície skladateľky Lucia Chuťková, Lenka Novosedlíková a autori Peter Javorka a Matej Sloboda. Vstup voľný.

Program:

Lucia Chuťková: Metro 90
Lenka Novosedlíková: VPD
Peter Javorka: Un pensiero a ...
Matej Sloboda: Nr. 6 „Hoquetus"

Účinkujúci:

Júlia Urdováviola
František Výrostkokontrabas
Júlia Novosedlíkováklavír

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Photo by Stefany Andrade on Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame