Piano Days: Zuzana Biščáková & Tomáš Boroš

Piano Days: Zuzana Biščáková & Tomáš Boroš

: Piatok, 23. 4. 2021 od 18:00, Štátny komorný orchester Žilina – live stream sa konal v minulosti.


18:00 Zuzana Biščáková

Program:

Ezio Carabella: Chiostri di Roma - slovenská premiéra
Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 5
Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik ( ..canzona quasi una fantasia per mano sinistra)
Aram Chačaturjan: Toccata
Olivier Messiaen: Ohnivý ostrov 1

Kompozície pre klavír majú zastúpenie v tvorbe takmer každého skladateľa a zároveň v tvorbe každej krajiny. Rôzne hráčske skúsenosti a rôzna história a tradícia klavírnej školy danej krajiny veľa napovedajú o tom, ako sa bude tvorba pre klavír uberať. Je prirodzené počuť inakosť hudobného tembru naprieč svetovými regiónmi, veď, nakoniec, dnes sa o tom môžete sami presvedčiť. Bude mať niečo spoločné talianska hudobná estetika Ezia Carabellu (1891 - 1964) s arménskym spiritom Arama Chačaturjana (1903 - 1978)? Alebo jej bude bližšie francúzska rytmická etuda Olivera Messiaena (1908 - 1992), ktorá hudobne vychádza z rituálov v Papua Novej Guinei? Bude si podobný Juraj Hatrík (1941) s dlho nepoznanou a v Rusku stále málo hrávanou skladateľkou Galinou Ustvoľskajou (1919 - 2006), pre ktorú bola hudba celým jej životom? Dokonca bola na svoje diela taká úzkostlivá, že interpretov osobne usmerňovala, čo majú ako zahrať alebo ich žiadala, aby jej dielo zahrali do telefónu, a tak im odovzdala ďalšie pokyny. Text: Kristína Gotthardt

20:00 Tomáš Boroš

Program:

Tomáš Boroš: Situácie (výber)
Tomáš Boroš: Tarantulky (výber)

Klavirista, pedagóg a skladateľ Tomáš Boroš (1971) sa už dlhé roky venuje pedagogickým úskaliam výučby hudobnej výchovy. Na jeho kurzoch učitelia okúsia, aké je to byť dieťaťom a naučia sa, ako podať informácie v menej tradičnej forme, a ako zapojiť dieťa do hodiny. Vo svojej tvorbe vychádza T. Boroš práve z pedagogickej praxe. Pretože vie, čo malý interpret potrebuje, prispôsobuje sa mu a tvorí hravé, rytmicky nápadité kompozície. Zbierka kratších klavírnych skladieb Situations (2019) privádza klaviristu do spleti rôznych situácií a polôh. Cieľom je zapojiť rôzne zmysly klaviristu a prepojiť ich s emóciami. Tarantulky (2020) pre štvorručný klavír sledujú inštrumentálne zručnosti klaviristu, pomáhajú uvoľniť ruku, fixovať končeky prstov, vedú k počúvaniu hry spoluhráča a ako koncertné kusy ich môžu použiť i skúsení klaviristi. Obomi zbierkami sa Tomáš Boroš snaží využiť celkový technický a zvukový potenciál klavíru ako nástroja a taktiež potenciál samotného hráča. Text: Kristína Gotthardt


Piano Days
Hlavný organizátor: InMusic, o. z.
Spoluorganizátor: Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Devín
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Nitrianska galéria
Mediálni partneri: .týždeň, Opera Slovakia, Hudobný život

Koncerty Piano Days sa konajú v rámci projektu InMusic - celoročná činnosť 2021, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančným príspevkom Hudobného fondu.