8.11.2020 Nová slovenská hudba / Quasars Ensemble

8.11.2020 Nová slovenská hudba / Quasars Ensemble

8. november 2020 / Nová slovenská hudba / Quasars Ensemble / Berger, Janárčeková, Kmiťová, Beneš, Didi / 19:00

Záznam z Malého koncertného štúdia SRo:
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Quasars Ensemble


Program:

Roman Berger
/ Sonáta 1960
Viera Janárčeková / Durchströmt
Jana Kmiťová / Naklonené roviny
Juraj Beneš / Musique pour Grock No.3
Vojtech Didi / Hommage á Charles Chaplin


Už počas svojich štúdií klavírnej hry na VŠMU v Bratislave u Frica Kafendu a Štefana Németha - Šamorínskeho sa tento rok jubilujúci deväťdesiatnik Roman Berger venoval aj komponovaniu, čoho svedectvom bolo aj niekoľko prevažne klavírnych skladieb. Jedna z nich - Sonáta 1960 bola dominantou pri prijímaní na ďalšie štúdium - tentoraz kompozície.

Sonátový princíp v nej Berger dosahuje pomocou stavania krátkych motivických útvarov do rozmanitých kontrastných situácií. Z veľmi krátkeho úvodu sa vynorí dramatická expozícia, zreteľne členiaca niekoľko tematických plôch. Tie sa v rozvedení dostanú do rozličných hudobných kolízií, ústiacich až do katarzie vyjadrenej prostredníctvom mohutného klesajúceho glissanda. Repríza sa „pokúša“ vzniknúť radením jemných motivických úlomkov do krátkych nežných reminiscencií základného materiálu diela.

Sonáta demonštruje dynamickú formu, využívajúcu celkom nové expresívne prostriedky charakterizujúce štýlovú orientáciu celej nastupujúcej generácie slovenskej hudobnej avantgary 60. rokov minulého storočia. Je venovaná skladateľovmu najbližšiemu priateľovi Iljovi Zeljenkovi a po prvýkrát odznela 26. januára 1964 v bratislavskej Koncertnej sieni Československého rozhlasu na koncerte súboru Hudba dneška v podaní Juraja Mašindu.

Ivan Buffa
 

Durchströmt / Hra s farebným spektrom flauty, jej registrami, ich bleskovým striedaním. Architektúra je z dvoch kompozičných princípov: nervóznych impulsov okolo jedného tónu; na druhej strane z melodických oblúkov, veľkointervalových, v stúpajúcom rozpätí. Z prevážne tienistých farieb začiatku sa skladba dvíha do oslňujúcich výšok.

Viera Janárčeková
 

Naklonené roviny, pre štvorručný klavír (2005) / Pred rokmi som bola počas jednej prechádzky svedkom zaujímavého akustického fenoménu: z dvoch rôznych strán ku mne prichádzali zvuky kostolných zvonov. Kým vyššie položené zvony z pravej strany silneli, nižšie položené zvony z ľavej strany slabli a naopak. Trvalo to zopár minút, zvuky zvonov z pravej a ľavej strany silneli a slabli v pomalých pravidelných vlnách. Odvtedy sa stále znova a znova v mojich kompozíciách pokúšam zachytiť tento fenomén a jedným z takýchto pokusov je aj skladba Naklonené roviny, pre štvorručný klavír, ktorú si dnes vypočujete.

Jana Kmiťová
 

Juraj Beneš (1940 – 2004) - Musique pour Grock No.3 / Odchovancom kompozičnej triedy Jána Cikkera na VŠMU je aj Juraj Beneš. Vo svojej skladateľskej tvorbe sa už počnúc absolventskou skladbou (opera Cisárove nové šaty) zaradil medzi výrazných predstaviteľov avantgardy 60. rokov, v priebehu nasledujúceho desaťročia ako jeden z prvých anticipoval postmoderné tendencie v slovenskej hudbe. Je autorom štyroch opier a pätnástich piesňových cyklov, aj jeho inštrumentálna tvorba však často vedie dialóg so svetom literatúry. Záhadný názov For Instance Black Pony (v preklade „Napríklad čierny poník“) Juraj Beneš získal z knihy Bernarda Shawa Great Composers: Reviews and Bombardments, keď si v rámci kapitoly Beethovenovej Eroike pospájal niekoľko viac-menej nesúvisiacich slov v stati venujúcej sa slávnemu „pohrebnému pochodu“ v druhej časti symfónie. Citáty tejto melódie, či skôr jej fragmenty, sa potom opakovane objavujú aj v samotnej skladbe. „Hral na husliach i na klavíri a na rozdiel od ostatných, ktorí rovnako beznádejne zápasili s nástrahami či dokonca nepriateľským spiknutím svojich nástrojov, on nakoniec vždy – s nezabudnuteľným, naivne víťazným úsmevom – zahral.“ (Malá československá encyklopedie: Grock, 1880 – 1959, vlastním jménem Adrien Wettach, švýcarský hudební klaun. Svou virtuozitou a lidsky jímavým humorem si získal světovou popularitu a ovlivnil řadu divadelních a fi lmových umělců.) V roku 1975 Juraj Beneš skomponoval až tri skladby s názvom Musique pour Grock: pre flautu a gitaru, pre klarinet, husle a trombón a pre sláčikové trio. Neskôr tento voľný cyklus rozšíril o ďalšie tri pokračovania: pre fagot a violončelo, pre akordeón a pre klavír. Autor hovorí: „Ak grockovské hudby niečo spája, je to možno ich gestickosť a sizyfovské úsilie prekonať odpor (fyzikálny) veci samotnej s presvedčením a nádejou, že predsa…“ 

Juraj Bubnáš
 

Inšpiračným zdrojom skladby Hommage á Charlie Chaplin mi bol jeho ušľachtilý a krásny vzťah k človeku, najmä vo filme Svetlá rámp, kde vytvoril postavu, v ktorej vzdal pokoru a úctu k ľudskej bytosti...

Vojtech Didi

Hlavný usporiadateľ festivalu Nová Slovenská hudba
Spolok slovenských skladateľov

Spoluorganizátor a hlavný mediálny partner
RTVS - Rádio Devín

Spoluorganizátor
Slovenská filharmónia

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Finančne podujatie podporili Hudobný fond a SOZA.Foto: Josep Molina Secall

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame