HAIKU

Koncerty LIVE

HAIKU

25. 11. 2019 11:35

: Naživo v nedeľu 1.12. od 19.00 v budove Slovenského rozhlasu.


V Rádiu DEVÍN sme pripravili a otvorili projekt, ktorým sme sa rozhodli rozšíriť pôvodne úzky rámec spolupráce zameraný na podporu slovenskej tvorby a slovenských interpretov. „Rezidenčný súbor Rádia DEVÍN" sme transformovali na „Hudobnú rezidenciu Rádia DEVÍN", a tak sa jeho úzka profilácia rozširuje aj na jednotlivcov pôsobiacich na slovenskej hudobnej scéne. Do hudobnej rezidencie Rádia DEVÍN vstupujú na jeseň tohto roku rezidenti: mimoriadne talentovaný klarinetista Martin Adámek (člen slávneho francúzskeho súboru Ensemble Intercontemporain) a vynikajúca klaviristka Zuzana Biščáková. Ich hosťami budú violončelista Andrej Gál, huslista Juraj Tomka, violistka Jossalyn Jensen (FR), violončelista Štepán Filípek (CZ) a sopranistka Nao Higano (JPN).

Tak ako všetky koncertné dramaturgie „rezidenčného projektu" sú venované konfrontácii slovenskej a zahraničnej tvorby, tak aj v dramaturgiách tejto jesene nájdu návštevníci koncertov rovnakú ideefix.

Hosťom posledného koncertu rezidenčných umelcov Rádia Devín - klarinetistu Martina Adámka a klaviristky Zuzany Biščákovej v tomto roku bude japonská sopranistka Nao Higano. Hudobníci spoločne v tejto zostave účinkujú už niekoľko rokov pod názvom Trio Sen Tegmento a uvádzajú predovšetkým súčasnú tvorbu. Nao Higano prináša na Slovensko a do Českej republiky diela súčasných japonských autorov a iniciovala aj vznik niekoľkých vynikajúcich diel slovenských skladateľov. Posledný koncert sme teda tematicky venovali „Japonérii", dielam, ktoré vznikli pod vplyvom japonského umenia, kultúry a tvorbe súčasných japonských skladateľov.

Program:

Rafael Kubelík (1914-1996)
„Verše psané na vodu" pre soprán a klavír (1944)

Toshio Hosokawa (1955*)
„Edi" pre sólo klarinet (2009)

Shoji Moroi (1930 - 2012)
Tri fragmenty pre soprán a klavír (1958)

Kazuhiko Hattori (1944*)
Love song / Koi-uta pre soprán a klarinet (2001)

Igor Stravinskij (1982-1971)
Trois poésies de la lyrique japonaise pre soprán a klavír (1913)

Ilja Zeljenka (1932-2007)
Waka pre soprán a klavír (1999)

Peter Machajdík (1961*)
Haiku pre soprán, klarinet a klavír (2016)

Rezidenční umelci:
Martin Adámek, klarinet
Zuzana Biščáková, klavír
Nao Higano (JPN), soprán


Vstup voľný

Vzájomné ovplyvňovanie japonskej a európskej kultúry prebiehalo predovšetkým od druhej polovice 19. storočia a bolo tak intenzívne, že sa pre tieto vplyvy v európskom umení zrodil aj pojem - Japonéria (v angličtine Japonism). Prvky japonského umenia prenikali do výtvarného umenia, hudby i literatúry. Haiku v slovenskej poézii je príkladom toho, že v ňom nachádzali slovenskí básnici benefity a inšpiráciu pre svoju tvorbu. S vývozom japonskej kultúry úzko súvisí séria dôležitých reforiem „Meiji" japonského cisára Meidži, ktoré začali po roku 1869 meniť feudálne Japonsko na moderný štát. Od tohto obdobia uplynulo približne 150 rokov.

Živé vysielanie
??:??