SOSR

SOSR

Prvé slovenské profesionálne symfonické teleso má za sebou takmer deväťdesiat rokov úctyhodnej histórie.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vznikol v roku 1929 ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. Oficiálnym šéfom nového rozhlasového orchestra sa vtedy stal český dirigent František Dyk. Začiatky činnosti orchestra sú spojené s mimoriadnou aktivitou Alexandra Moyzesa, ktorý sa zaslúžil o jeho postupné skvalitňovanie a rozširovanie. Za dirigentským pultom orchestra sa vystriedali Kornel Schimpl, František Babušek, Krešimir Baranović, Ľudovít Rajter, Richard Týnský, Ladislav Slovák, Bystrík Režucha, Otakar Trhlík, Ondrej Lenárd, Róbert Stankovský, Charles Olivieri Munroe, Oliver Dohnányi. V súčasnosti je hlavným dirigentom orchestra Mario Košik. Druhým dirigentom je od januára 2015 Adrian Kokoš.

Prvé slovenské profesionálne symfonické teleso má za sebou takmer deväťdesiat rokov úctyhodnej histórie. Za ten čas orchester realizoval nespočetné množstvo nahrávok pre Opus, Supraphon, Naxos, Marco Polo, Arte Nova a iné. Pravdepodobne niet na svete orchestra s takým veľkým počtom vydaných audionosičov, ako je Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Okrem toho orchester pravidelne pracuje na nahrávaní hudby k známym slovenským filmom, v poslednom období to boli napríklad Rukojemník či Láska na vlásku.

Orchester pravidelne účinkuje na domácich festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti, Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Allegretto Žilina či Radio_Head Awards festival. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu je vítaným hosťom aj na zahraničných pódiách. Hosťoval napríklad v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Španielsku či Japonsku. Viackrát vystúpil v prestížnej koncertnej sále Musikverein vo Viedni, vo Filharmónii Essen, Filharmónii Kolín, v Klagenfurte a i. V rokoch 2016 a 2017 participoval na festivale operných predstavení Nápoj lásky a Rigoletto v kameňolome St. Margarethen. Výraznou udalosťou v aktivitách orchestra je napríklad aj premiérová nahrávka opery Ermanna Wolfa-Ferrariho Šperky Madony. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pravidelne spolupracuje so slovenskými vydavateľstvami na nahrávaní a prezentácii najmä domácej tvorby.

SOSR sa so svojimi hudobníkmi a hlavným dirigentom špecializujú na repertoár klasicizmu, romantizmu, ale i 20. a 21. storočia. Na každom zo svojich koncertov v sezóne uvádzajú aj diela slovenských skladateľov a mnohé z nich sú premiérové.

Viac informácií: https://sosr.rtvs.sk/uvod

SOSR_3_res.jpgFoto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame