Operné Rádio Devín: Alois Hába (1893-1973) / Matka

Operné Rádio Devín: Alois Hába (1893-1973) / Matka

Vysielame v sobotu 18.11. o 20:00 v RD.

Alois Hába (1893-1973): Matka, štvrťtónová opera

18. novembra si pripomenie 50. výročie od úmrtia českého skladateľa Aloisa Hábu. Rodák z Vizovic sa preslávil v celosvetovom kontexte ako propagátor mikrotonálnej hudby. Opodstatnenosť svoje snahy dokazoval vo všetkých druhoch a žánroch umenia. Výrazným príkladom uplatnenia na opernej scéne je opera Matka.

Ašpirácia preukázať oprávnenosť a účinnosť mikrotónového systému viedla Hábu k rozhodnutiu zložiť v ňom operu, teda hudobný útvar maximálne náročný po vokálnej aj inštrumentálnej stránke. Hudobne obhajuje aj svoju teóriu – teda, že mikrotonálna hudba nie je len intelektuálnou hračkou, ale má korene v ľudovej hudbe. A tak v diele je zakomponovaná reálna intonácia valašského nárečia.

Skladateľ si k opere sám napísal prozaické libreto, ktoré námetom aj jazykom (nárečím) čerpá zo skladateľovho rodného prostredia valašskej dediny. Nie je to však hudobná dráma z dedinského prostredia, chýba tu aj dej v tradičnom zmysle slova. Operu tvorí desať obrazov zachytávajúcich s nerovnako dlhými odstupmi jednoduchý príbeh ženy, ktorá sa vybrala za vdovca, vychovala deti po jeho prvej žene a napriek všetkým ťažkostiam s chudobnou a početnou rodinou, priviedla na svet vlastné deti. Hába však nechcel rozprávať lokálny príbeh – ale zobraziť sociálne i duchovné témy a ponúknuť vlastné riešenia v duchu antropozofickej teórie: láskou a sociálnym cítením prekonať sebectvo a umením docieliť duchovnú obrodu ľudstva. Premiéra sa konala v roku 1931 v Mníchove a mala úspech.

Náročné dielo v relácii zaznie v klasickej nahrávke z roku 1965, v naštudovaní dirigenta Jiřího Jirouša.

Foto/zdroj: Alois Hába / archív

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame