Festivalové reminiscencie: Piesňová tvorba slovenských autorov na BHS 2022

Festivalové reminiscencie: Piesňová tvorba slovenských autorov na BHS 2022

Vysielame v sobotu 10. 2. 2024 o 15:30 v RD.

V programe sa vrátime na 57. ročník festivalu BHS. Zaznie záznam komorného koncertu, ktorý sa uskutočnil 25. 9. 2022 v Malej sále SF a bol venovaný piesňovej tvorbe slovenských skladateľov. Predstavili sa v ňom slovenskí speváci Mária Taytáková, Eva Garajová a Tomáš Šelc za sprievodu klaviristov Ladislava Fančoviča, Mateja Arendárika a Petra Pažického v tvorbe B. Bartóka, A. Moyzesa, J. Zimmera, M. Schneidra-Trnavského, B. Urbanca, L. Holoubka a E. Suchoňa.

foto/zdroj: bhsfestival.sk/

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame