Ars musica: Vinšovanie, koledovanie s hudobníkmi

Ars musica: Vinšovanie, koledovanie s hudobníkmi

Vysielame v pondelok 26. 12. o 10:00 v RD.

Na Sv. Štefana je na Slovensku hlboko zakorenená tradícia koledovania, vinšovania, obchôdzka spojená so spevom a želaním zdravia, hojnosti. Tradičné vianočné piesne, obchôdzky, vinše a masky koledníkov, mali hlboké socializačné funkcie, slúžili na utuženie rodinného a širšieho spoločenstva.

Práve v tento deň, kedy je navštevovanie susedov čím viac zriedkavejšie a formálnejšie, majú obchôdzky veľký význam. Aj preto v našom vysielaní oživíme túto peknú tradíciu a spolu s hudobníkmi vám prinesieme štefánsku koledovačku. Vinšovať, spievať a hrať vám budú: Eva Šušková, Jozef Lupták, Juraj Tomka, Adrian Kokoš, Nikolaj Nikitin a redaktorka Zuzana Adamkovičová.

2e20f4ed-2003-4e98-a773-1168805db16c.JPG

IMG_2828.jpg

foto/zdroj: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame