Operné Rádio Devín: Ján Cikker / Hra o láske a smrti

Operné Rádio Devín: Ján Cikker / Hra o láske a smrti

: Vysielame v sobotu 17. apríla 2021 o 19:00 v Rádiu DEVÍN.

Ján Cikker (1911 - 1989): Hra o láske a smrti

Piata opera Jána Cikkera podľa rovnomennej hry Romaina Rollanda prinášala veľké humanistické posolstvo, v ktorého centre stojí individualita človeka, jeho dôstojnosť, právo na slobodný život, na vlastné presvedčenie, úcta k pravde a poznaniu a napokon láska v najširšom poňatí tohto slova. A to všetko na pozadí strhujúceho historického obrazu francúzskej revolúcie prostredníctvom zvnútorneného, psychologického pohľadu cez ústredných protagonistov príbehu.

Sugestívna a emóciami nabitá hudba – jedno z najväčších diel slovenskej opery – ktorá nadchla pri premiére diela publikum v mnohých zahraničných operných divadlách. V relácii si vypočujeme nahrávku realizovanú v Českom rozhlase. Hudobne ju naštudoval a diriguje Ladislav Slovák. Operným Rádiom Devín vás bude sprevádzať Slavomír Jakubek.

Osoby a obsadenie:
Jaroslav Horáček - Jérôme
Antónie Denygrová - Sophie
Ivo Žídek - Claude Vallée
Dalibor Jedlička - Lazar Carnot
Karel Hanuš - Denis Bayot
a ďalší.

Na nahrávke spolupracoval zbor a orchester Smetanovho divadla v Prahe.

Photo by engin akyurt on Unsplash