Operné Rádio Devín: Ján Cikker / Juro Jánošík

Operné Rádio Devín: Ján Cikker / Juro Jánošík

: V premiére v sobotu 27. februára o 19:30 v Rádia DEVÍN.

Ján Cikker (1911 - 1989): Juro Jánošík, opera v piatich obrazoch
Libreto: Štefan Hoza


Legendy a historické fakty o Jánošíkovi sa prevtelili, do mnohých umeleckých počinov: vo výtvarnom, literárnom i hudobnom umení. V opere má výnimočné miesto dielo skladateľa, spoluzakladateľa slovenskej národnej hudobnej moderny predošlého storočia – Jána Cikkera, s názvom Juro Jánošík.

V pravidelnom opernom večere odznie toto dielo v sobotu 27. februára, v podobe klasickej nahrávky z roku 1973, s legendárnym tenoristom Gustávom Pappom v titulnej úlohe. Sprevádzať programom vás bude Slavomír Jakubek.

Účinkujú:

Gustáv Papp, Ondrej Malachovský, Stanislav Beňačka, Anna Kajabová-Peňašková, Juraj Oniščenko, Juraj Hrubant, Juraj Martvoň

Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Maria Dobrodinský) a Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Tibor Frešo.

Foto: wikimedia/ RD