Správy RTVS
Správy RTVS

Operné Rádio Devín: Juraj Hatrík - Šťastný princ

Operné Rádio Devín: Juraj Hatrík - Šťastný princ

  Operné Rádio Devín / Juraj Hatrík - Šťastný princ / Slovenské operné diela / Sobota, 31.10.2020, o 19:30hod.


Témou sobotňajšieho Operného Rádia Devín bude opäť storočnica Slovenského národného divadla. V galérii operných diel slovenských autorov, ktorou v našom cykle mapujeme slovenskú opernú tvorbu od vzniku nášho národného divadelného stánku v roku 1920 až po súčasnosť, zaznie tentoraz hudobno-scénická kompozícia predstaviteľa slovenskej avantgardy šesťdesiatych rokov Juraja Hatríka - Šťastný princ. Táto pôsobivá rozprávka pre dospelých vznikla podľa literárnej predlohy Oscara Wildea na libreto skladateľa. Na doskách Opery Slovenského národného divadla premiérovo zaznela v roku 1988.
Šťastného princa  - hudobno-scénickú kompozíciu pre štyroch vokálnych sólistov, baletné sólo, baletnú skupinu, detský zbor a komorný súbor napísal Juraj Hatrík v rokoch 1977-78. Autor libreto obohatil oproti originálu o nové prvky. Zjednodušil dej na niekoľko základných situácií a zmenil aj záver.
Pre potreby vysielania vznikla v roku 1983 samostatná verzia, s podmanivým hlasom Ladislava Chudíka v úlohe rozprávača. Túto verziu si môžete vypočuť v Opernom Rádiu Devín.

Sprievodcom programu je Slavomír Jakubek.

Foto: Paweł Furman