Tour de France 2020
Tour de France 2020

Ján Cikker: Vzkriesenie

Ján Cikker: Vzkriesenie

  Ján Cikker: Vzkriesenie / Operné Rádio Devín / Sobota, 28.3.2020 o 19:30hod.

V Rádiu Devín budeme v sobotu 28.3.2020 o 19:30 hod. pokračovať v cykle významných diel slovenskej opernej literatúry, ktorý uvádzame pri príležitosti stého výročia založenia Slovenského národného divadla. Na programe bude hudobná dráma Vzkriesenie od Jána Cikkera, ktorá vznikla podľa rovnomennej literárnej predlohy Leva Nikolajeviča Tolstého. Jedno z vrcholných diel slovenskej opernej tvorby vám ponúkneme v podobe klasickej nahrávky, ktorá vznikla v štúdiách Supraphonu v Prahe v roku 1964 pod taktovkou Jaroslava Krombholca.

Foto: M. Borodáčová