Hudobná Veľká noc v Rádiu DEVÍN

Hudobná Veľká noc v Rádiu DEVÍN

Vo vysielaní Rádia Devín nájdu poslucháči počas sviatkov pestrý výber hudobných relácií, ktoré tematicky súvisia s udalosťami Veľkej noci. Ponúkame prehľadný výber sviatočných hudobných programov:

Veľký piatok / 2.4.2021

❖ 6.30 / Prelúdium
Elégie a žalospevy v tvorbe svetových autorov: Igor Stravinskij, Ján Levoslav Bella, Gabriel Fauré.

8.30 / Musica sacra: In crucem – V znamení kríža
Téma ukrižovania v dielach jednotlivých štýlových období dejín hudby s Tomášom Borošom.

10.00 / Koncert barokovej hudby na Veľký piatok
Koncert z inštrumentálnych a vokálnych diel nemeckých majstrov – autorov Heinricha Schütza, Johanna Rosenmüllera, Heinricha Ignaza Franza Bibera, Matthiasa Weckmanna a Johanna Sebastiana Bacha.

❖ 12.30 / Pôstna hudba na Veľký piatok
Jednohlasný chorál v kontexte súčasnej duchovnej hudby so Zuzanou Mojžišovou.

❖ 16.00 / Hudobná skladačka: Via Crucis
Organové improvizácie Martina Baka na texty Paula Claudela a v recitácii Jozefa Šimonoviča. Pripravila Silvia Zvarová.

❖ 18.00 / Jazz
Pokojné melodické akustické kompozície vybraných autorov z domova, Portugalska a New Yorku. Od najkomornejšieho klavírneho sóla Bernarda Sassettih cez speváka Samuela Hošeka s intímnou náladou elektronickej hudby až po aranžmány mladých newyorských autorov. Pripravil Nikolaj Nikitin.

❖ 19.00 / Koncertné Rádio Devín: Veľkonočné oratórium
Cestu naprieč storočiami i Európou sprostredkujú Lukášove Pašie Richarda Davyho zo zbierky Etonského kolégia. Tento viac než 500 rokov starý rukopis je jedným zo základných hudobných prameňov anglickej predreformácie. Zaznie aj skladba Sedem slov tohto roku jubilujúcej autorky Sofie Gubaiduliny. Dielo je poňaté ako dvojkoncert pre violončelo, bajan a sláčikový orchester. Vrcholom večera bude oratórium na Svätý deň Veľkého piatku „Judáš Iškariótský", ktorého autorom je František Xaver Brixi. V tomto roku si zároveň pripomíname 250. výročie jeho úmrtia. V oratóriu Judáš Iškariotský okrem titulnej postavy vystupujú aj alegorické zjavenia Spravodlivosť, Smrť a Nádej. Pripravil Ján Dúbravský.

❖ 23.00 / Musica slovaca
Výber zo smútočnej hudby slovenských skladateľov Peter Kolman, Ladislav Kupkovič. Pripravil Peter Dan Ferenčík.

Biela sobota / 3.4.2021


❖ 6.30 / Prelúdium: Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem

Pašie Arva Pärta pre sólo barytón (Ježiš), tenor (Pilát), sólové vokálne kvarteto (evanjelista), zbor, husle, hoboj, violončelo, fagot a organ. Pärt zhudobnil latinský text z Jánovho evanjelia, kapitoly 18 a 19, a krátkym úvodom a záverom. Keď Pärt v roku 1980 odišiel z Estónska do Rakúska, vzal si so sebou prvé náčrty svojich Pašií, ktoré mali byť zavŕšením jeho tintinnabuli štýlu. Dielo nakoniec dokončil v roku 1982 a vyšlo v roku 1989. Odvtedy až podnes zostáva jedným z jeho najobľúbenejších diel.

❖ 11.00 / Hudobná dielňa: Každá hudba je duchovná
Ticho a kontemplácia v hudbe z pohľadu slovenských skladateľov a interpretov. Pripravil Tomáš Boroš.

❖ 13.00 / Duchovné diela európskych skladateľov
Biela sobota je dňom pred Veľkonočnou nedeľou. Bez obradov v kostoloch, bez omší, s tradíciou bdenia pri Božom hrobe. Koncertný formát sviatočného koncertu obsahuje duchovné diela viacerých európskych skladateľov. Skladby zaznejú v celkoch, alebo v úryvkoch, aby sme vytvorili panorámu hudby ku tomuto významného kresťanskému sviatku. Zaznejú časti z viacerých STABAT MATER, zborových skladieb, z veľkých vokálno-inštrumentálnych či orchestrálnych a komorných diel. Pripravila Melánia Puškášová.

❖ 18.00 / Hudobné vrstvenie: Cesta kríža – Utrpenie a vzkriesenie
Vo fíčri Etely Čárskej z archívu Slovenského rozhlasu sa nad otázkou bolesti, života i smrti zamýšľajú - básnik Milan Rúfus, rímskokatolícky kňaz Ján Sucháň a hudobný skladateľ Ivan Hrušovský.

❖ 19.00 / Veľkonočné pašie: Oratórium Golgotha
Švajčiarsky skladateľ Frank Martin je typickým príkladom kreatívneho duchovného, žánrového a štýlového eklekticizmu. Syn významného katolíckeho duchovného vyrastal v atmosfére nasýtenej kresťanskými ideami. Oratórium Golgotha je prienikom civilného a religiózneho pohľadu na zmysel obete a utrpenia. Martin reagoval na pašiové projekty J.S.Bacha a na výrazné vokálno-symfonické tituly Johannesa Brahmsa a Arnolda Schönberga. Pripravil Igor Javorský.

❖ 22.30 / Musica slovaca: Ilja Zeljenka – Syn človeka
V relácií zaznie scénické oratórium Ilju Zeljenku Syn človeka z roku 1993. Autor sa tu snaží o znovuoživenie tradície stredovekých Pašiových hier. V troch častiach prechádza od meditatívnych polôh k dramatickým, pričom je tu neustále vedený dialóg obyčajného človeka s Bohom. Pripravil Ján Dúbravský.

Veľkonočná nedeľa / 4.4.2021

6.30 / Prelúdium
Z kantát Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla.

❖ 8.00 / Musica Sacra: Aleluja – Chváľte Pána
Zhudobnené zvolanie radosti na slávu Boha v dielach hudobných majstrov.

10.30 / Nedeľné matiné
Francis Poulenc – Gloria a Marc-Antoine Charpentier–Tedeum. Pripravil Ľuboš Kovačech.

12.30 / Aeterna Musica
Špeciálne vydanie relácie Aeterna musica bude venované príbehu Veľkej noci v dielach stredovekých, renesančných a barokových skladateľov. Renesančné lamentácie, barokové zhudobnenia Stabat mater, hudba pašií i menej známe oratórium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (Vzkriesenie a vystúpenie Ježiša Krista na nebesá) Bachovho syna, Carla Philippa Emanuela Bacha prinesú rôzne pohľady na sviatky, ktorých hlavným posolstvom je nádej. Pripravil Andrej Šuba.

❖ 14.30 / Nevšedná hudba
: Zuzana Homolová – LP Čas odchádza z domu
Kultový debut z roku 1989, zhudobnená poézia v podaní poprednej slovenskej pesničkárky, pripravila Soňa Horňáková.

15.30 / Hrá SOSR
Sviatok Veľkonočnej nedele je dňom Zmŕtvychvstania Pána. Je to najväčší cirkevný sviatok v duchu víťazstva na smrťou a Kristovým vzkriesením. Na sviatok Veľkonočnej nedele je pripravený duchovný koncert z cyklu Hrá SOSR. Je zložený zo záznamu z Veľkonočného 6. abonentného koncertu (23.3.2018), zameraného na tvorbu Gioacchina Rossiniho: Petite messe solennelle (výber, SOSR, Adrian Kokoš - dirigent; Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň - zbormajster, sólisti). Dramaturgiu SOSR koncertu doplnia ukážky zo Symfónie č. 4 c-mol, op. 54 „Veľká noc" od Josefa Bohuslava Foerstera pod taktovkou amerického dirigenta Lance Friedela. Pripravila Melánia Puškášová.

❖ 17.00 / Hudba o piatej – Gospel
Tvorba hudobníkov súčasnej SK kresťanskej scény v kontexte témy Vzkrieseného Krista (Heartbeat, raper Augustín, Poetica Musica, Peter Milenky a i.

❖ 19.00 / Jazzový Klub Rádia Devín
Peter Lipa vybral atraktívnu ženskú spoločnosť mladých anglických speváčok Jorja Smith, Poppy Adjuha,Yazmin Lacey, švédske hviezdy Viktoria Tolstoy a Cecilie Norby. Z domácej tvorby predstaví nové CD Adriany Bartošovej O smútku a radosti. Pripravil Peter Lipa.

22.30 / Nová hudba – Classica nuova
Relácia bude patriť ukážkam z menej známych pašiových diel súčasných autorov – Ivana Moodyho, Jamesa MacMillana, Wolfganga Rihma či Alana Ridouta. Pripravil Ján Dúbravský.

❖ 23.30 / Musica slovaca
Výber z titulov slovenských autorov venovaných udalostiam Veľkonočných sviatkov. Pripravil Peter Dan Ferenčík.

Veľkonočný pondelok / 5.4.2021


❖ 6.30 / Prelúdium: Jarné prelúdium na Veľkonočný pondelok
Výber klasickej hudby, ktorý vás pripraví na nový deň.

8.00 / Zatúlaní básnici
Hudobný mix, výber z repertoáru slovenských a českých pesničkárov. Pripravila Soňa Horňáková.

❖ 10.00 / Ars Musica: Hudba radosti a nádeje

Hudobné zobrazovanie pozitívnych fenoménov v dielach skladateľov rozličných štýlových období. Pripravil Tomáš Boroš.

12.00 / Poludňajší koncert
Sviatočný koncert na Veľkonočný pondelok pripomenie tradície radostného oznamovania Vzkriesenia Krista, prípadne tradície ľudového zvykoslovia, ktorými sa súčasne uctieva jarná zem, radostné zvesti a všetky trvalé hodnoty ľudského života, ku ktorým patria aj zvyky oblievačky a kraslíc. V chrámoch prebieha veľa duchovných rituálov, keďže Veľkonočný pondelok je považovaný za veľký sviatok. Všetko už bolo uvarené počas Bielej Soboty. Do kostola sa niesli koláče a kraslice na požehnanie. Niečo z tejto atmosféry zaznie aj v tomto koncerte. Pripravila Melánia Puškášová.

❖ 13.30 / Hudba.sk
Burlesky z tvorby slovenských skladateľov, pripravila Mária Gavalová.

❖ 14.00 / Musica folklorica
Jarný a veľkonočný projekt EBU - Euroradio 2021, pripravil Marián Minárik.

 ❖ 16.00 / Hudobná skladačka
Folklórom a ľudovou hudbou inšpirovaná tvorba autorov klasickej hudby.

19.00 / Exkluzívne koncerty zo sveta
Veľkonočné sviatočné inšpirácie v ponuke zahraničných rozhlasových staníc prináša prostredníctvom Európskej vysielacej siete EBU. Pripravila redaktorka Silvia Zvarová.

21.00 / Komorný koncert: Malí vo veľkom 
Bazilejský symfonický orchester čaká na príležitosť vrátiť sa na koncertné pódium. Teraz však prišiel čas, kedy sa v Bazilejskej katedrále môže rozozvučať iba komorné obsadenie. Nová doba prináša aj nové experimenty s obsadením, napríklad obsadenie Symfónie č. 7 Antona Brucknera zmenšili Bazilejci na veľkosť komorného orchestra. Absencia veľkého zvuku vykompenzuje akustika v Bazilejskej katedrále a švajčiarsky huslista Sebastian Bohren vyčaruje v sakrálnom priestore unikátnu interpretáciu Bachovej Partity d mol. Pripravil Peter Dan Ferenčík.

❖ 23.00 / Musica slovaca
Musica slovaca na Veľkonočný pondelok bude patriť oslave jari v dielach slovenských autorov. Zaznie Jarná symfónia Jána Cikkera a iné menšie diela. Pripravil Ján Dúbravský.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash