Rezidenčný súbor Rádia Devín

Hudba•Koncerty

Rezidenčný súbor Rádia Devín

10. 12. 2017 17:36

Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín vznikol z akútnej potreby zaznamenávať vážnu komornú hudbu slovenských autorov, ktorých diela sa v priebehu posledných dvoch desaťročí postupne vytratili z koncertných pódií. Štúdiové či koncertné nahrávanie slovenských komorných skladieb je v súčasnosti podporované a realizované v minimálnej miere a väčšina nahrávok týchto kompozícií končí v osobnej zbierke buď žijúceho autora, alebo v jeho pozostalosti.

Druhou úlohou tohto projektu je popularizovanie a sprístupňovanie slovenskej tvorby bežnému publiku formou atraktívnych dramaturgií. Programy jednotlivých koncertov sú zostavené z komorných skladieb svetových autorov 18. – 21. storočia v dialógu s konkurencie schopnými dielami slovenských tvorcov. Tieto kontexty ponúkajú publiku nielen umelecký, ale aj edukačný zážitok, informácie o slovenskej hudobnej kultúre, ktorá v súčasnosti zažíva svoju renesanciu. Dramaturgie ponúkajú obraz o rozvoji hudobného myslenia slovenských skladateľov 20. storočia a poukazujú na tradície, na ktoré skladateľské školy na Slovensku nadviazali a rozvinuli ich do nových foriem, či na ne opozitne reagovali.


Prvým Rezidenčným súborom Rádia Devín
bol v rokoch 2014 – 2015 komorný súbor Ensemble Ricercata na čele s umelecký vedúcim – klaviristom Ivanom Šillerom. Členmi súboru boli – klarinetista Ronald Šebesta, sopranistka Helga Varga Bach, cimbalistka Enikö Ginzéry a huslista Milan Paľa.

Druhý rezidenčný súbor Rádia Devín
v rokoch 2016 – 2017 je Mucha Quartet, ktorý prináša na pódium známu i neznámu slovenskú a zahraničnú hudbu.

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“. Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera.

Získali 2. cenu na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe (2010), 3. cenu na medzinárodnej súťaži GIANNI BERGAMO CLASSIC MUSIC AWARD 2012 v Lugane, sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis 2013 (Viedeň). Na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu a Cenu publika. Obdržali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka 2015 (Brno).

Mucha Quartet získalo významné umelecké impulzy na medzinárodných interpretačných kurzoch Internationale Sommerakademie 2012 a 2013 v Reichenau (AT) pod vedením profesorov: Peter Schuhmayer, Johannes Meissl, Othmar Müller, Hatto Beyerle, Miguel da Silva, Evgenia Epshtein, Jan Talich, Petr Prause, Josef Klusoň, András Keller. Zúčastnili sa tiež na prestížnych majstrovských kurzoch v Schwarzenbergu (AT) – Günter Pichler; Académie musicale de Villecroze (FR) – Miguel da Silva, Alfred Brendel; McGill Intertnational String Quartet Academy Montreal (Kanada) – Gerhard Schulz, Michael Tree, Norman Fischer, Atar Arad.

Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí – spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, Festival Allegretto v Žiline, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg, oficiálna návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v roku 2008. V roku 2016 koncertovali na turné v Južnej Kórei a v Číne. V auguste 2013 získali cenu primátora mesta Piešťany za propagáciu slovenskej hudby. Získali titul Mladý tvorca v rámci Ceny Nadácie Tatrabanky v kategórii Hudba za rok 2016. K ich nahrávkam patrí profilové CD (Diskant, 2013) a Slovenské spevy Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (Pavian Records, 2016).


Projekt Rezidenčného súboru Rádia Devín hostí každý rok domácich a zahraničných umelcov.

V rámci prvej a druhej sezóny sme spolupracovali s prominentnými českými a slovenskými interpretmi: Daniel Havel – flauta (CZ); Jan Souček – hoboj (CZ); Jan Hudeček – fagot (CZ); Jan Musil – lesný roh (CZ); Juraj Tomka – husle (SK); David Danel – husle (CZ); Peter Dvorský – viola (SK); Balázs Adorján – violončelo (CZ); Fero Király – klavír, elektronika (SK).

Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín spolupracoval so súčasnými slovenskými autormi: Daniel Matej; Lukáš Borzík; Vladimír Bokes; Peter Dan Ferenčík; Želislava Sojak Subotic; Tomáš Boroš; Matej Sloboda; Viera Janárčeková; Jana Kmiťová;Lucia Chúťková; Petra Bachratá; Iris Szeghy.


Tretím Rezidenčným súborom Rádia Devín
v rokoch 2018 – 2019 bude profesionálne slovenské hudobné teleso Quasars Ensemble.

Dramaturg projektu, redaktor a moderátor: Mgr. art. Peter Dan Ferenčík

Facebook projektu: https://www.facebook.com/rezidencnysuborradiadevin/

QE-gallery-3.jpg Photo: Zdenko Hanout

Foto: Zdenko Hanout / Rádio Devín

Živé vysielanie
??:??